Handleiding voor het aanvragen van een duiventil

Handleiding duiventil en duiven houden een duidelijke handleiding voor het aanvragen van een duiventil en de stappen die u moet ondernemen:

Als u in de tuin, op het balkon of op het dak een duiventil wilt plaatsen, dan zijn onder andere de volgende acties door de tilduivenliefhebber te verrichten.

Handleiding duiventil en duiven houden

Inhoudsopgave

Er zijn twee varianten:

  • A een huurhuis
  • B een eigen woning

Altijd eerst toestemming vragen

Voordat u begint met het plaatsen van een duiventil altijd eerst toestemming vragen bij de verhuurder van de woning. In het bijzonder bij de woningbouwverenigingen is dit vermeld in de Algemene Voorwaarden. Bij een eigen woning eerst de Vereniging van Eigenaren toestemming vragen. Uitzonderingen is het houden van tilduiven bij een eigen eengezinswoning.

Parallel met bovenstaande aanvragen dient u voor alle gevallen na te gaan of er een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Op het dak is altijd een omgevingsvergunning nodig. Wat een omgevingsvergunning inhoudt. kunt u lezen op de website van de Gemeente waar u woont. De omgevingsvergunningcheck kan u hierbij helpen.

Advies van het bestuur

Voor advies, informatie, voorbeelden van bouwtekeningen kunnen leden van Ons Belang zich richten tot Het Bestuur. Een speciaal juridisch advies kan hierbij van belang zijn.

Er zijn onlosmakelijk van elkaar de volgende toestemmingen nodig te weten:

Toestemming van Ons Belang vanwege de contacten met de woningbouwverenigingen en de Gemeente. Deze instanties vragen veelal advies aan bij Ons Belang met betrekking tot het plaatsen van een duiventil. Uiteraard speelt de kennis en ervaring van Ons Belang een grote rol in het bijzonder bij rechtszaken.

Toestemming van de VvE of verhuurder, vaak een woningbouwvereniging. Als er geen toestemming is aangevraagd, kan de verhuurder veelal verwijzen naar de Algemene Voorwaarden.

Toestemming van de Gemeente. Na de aanvraag positief is beoordeeld, zal er een omgevingsvergunning worden verstrekt. (legéslosten á 100 euro).

Het Bestuur van Ons Belang.

Zie ook:

De Omgevingswet!

De Omgevingswet!