De tilduivensport, het is in zijn algemeenheid de interesse in dieren. Je zal vaak zien dat degene die duiven houdt ook andere dieren in huis heeft.
Het is een hobby die  spanning oplevert, niets is spannender wanneer er een “vreemde sierduif” op het punt staat het hok in te gaan en de duif is dan gevangen. Voor een duivenmelker is een duiventil een felbegeerd bezit, als je eenmaal met het duivenvirus bent aangestoken dan kom je daar ook moeilijk vanaf. Vroeger lagen er wel over de 1000 duiventillen in Den Haag dat is nu een heel stuk minder geworden het is meer verspreid vandaag de dag mede door komst van de nieuwe Vinex-wijken, en het aantal duiventillen is ook drastisch afgezwakt vergeleken met vroeger.

 

De Haagse tilduivensport staat door onze vereniging Tilduivenbond Ons Belang, en door de inzet van bestuur en ruim 400 leden, vanaf 2014 op de lijst van Immaterieel erfgoed van Nederland.

Wat doet Tilduivenbond Ons Belang

Inhoudsopgave

Ons Belang is een Duivenvereniging die voor de belangen van Duiven en duivenmelkers opkomt. Zij overleggen onder andere met Gemeentelijke instanties en de Woningbouwcorporaties, zei Organiseren clubavonden en vergaderingen, adviseert en bemiddeld bij het houden van duiven.

Tilduivenbond Ons Belang is opgericht in 1920 en koninklijk goedgekeurd sinds 1926. De vereniging staat, door de inzet van bestuur en ruim 400 leden, vanaf 2014 op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed Van Nederland.

Wat houdt de tilduivensport in?

De tilduivensport
De tilduivensport

Het volgens de regels van de sport vangen van elkaars duiven. Deze regels zijn: Het op een sportieve manier vangen van elkaars duiven d.w.z. de duiven hun “werk” laten doen en geen verboden vangmiddelen gebruiken.

Hoe wordt deze sport bedreven?

De sport is gebaseerd op de paringsdrift van de duiven. Een doffer (mannelijke duif) probeert een duivin (vrouwelijke duif) naar zijn hok te lokken. Dit gebeurt in de lucht door middel van “luchtwerk”.

De sport is gebaseerd op de paringsdrift van de duiven. Een doffer (mannelijke duif) probeert een duivin (vrouwelijke duif) naar zijn hok te lokken. Dit gebeurt in de lucht door middel van “luchtwerk” de doffer leidt de duif naar zijn hok, als de duif niet bij de doffer neerstrijkt zal de doffer alles doen om dit te bereiken; hij vliegt weer weg en probeert het opnieuw. Hierbij is de hok vastheid van de duivin en de doffer dus van belang. Als de duivin of doffer de aantrekkingskracht van resp. de duivin of doffer niet kan weerstaan strijkt zij/hij neer bij het andere hok. Vervolgens zal de duivin of doffer proberen om hem/haar naar zijn hok te lokken door middel van hok werk, dit is het in_ en uitlopen van het hok. Kan de doffer of duivin dit niet weerstaan dan zal hij/zij in het hok gaan en is de duif gevangen.

  1. de doffer leidt de duivin naar zijn hok
  2. als de duivin niet bij de doffer neerstrijkt zal de doffer alles doen om dit te bereiken
  3. hij vliegt weer weg en probeert het opnieuw

Hierbij is de hok vastheid van de duivin en de doffer dus van belang.

Wat gebeurt er met de gevangen duiven?

De tilduivensport
De tilduivensport

Deze duiven worden soms weer teruggegeven aan degene waarvan de duif is gevangen, of de duivenhouder “trekt de duif zelf open” d.w.z hij laat de duif zelf vliegen. U kunt zich voorstellen dat de duivenhouder die veel duiven vangt deze duiven niet altijd kan houden; hij heeft niet genoeg hokken om alle duiven te plaatsen.
De duivenhouder heeft dan o.a. de volgende opties:

De duif kan aan een bevriende duivenhouder gegeven worden.
De duif kan weer los gelaten worden in een andere wijk / stad.
De duif kan verkocht worden aan een duivenhandelaar ook wel “duivenwinkel” genoemd.

Een overzicht van duivenwinkels in Den Haag en omgeving kan je hier vinden.


Duiventermen

Hier vind u alle duiventermen die er gebruikt worden door de duivenmelkers bij de Haagse Tilduivensport, zo hebben we  onze eigen duivenwoordenboek gecreëerd in de afgelopen eeuw, iets waar wij als  duivenbond en leden heel erg trots op mogen zijn het is uniek in de wereld.

Missen wij een duiventerm? dan vernemen wij dat graag van u via info@tilduivenbondonsbelang.nl

Aanroepen
Met een “Hu-geluid” je duivinnen aanroepen.
Het geluid dat je maakt lijkt wel een beetje op het huilen/balken van een doffer.

Afplakken
De pennen van één vleugel met plakband/tape vastplakken, zodat de duif niet of slechts een heel klein stukje kan vliegen. Wordt meestal gebruikt om een duif aan de omgeving te laten wennen.

Afslaan
Gaan vliegen.
Afstoppen
Met een werkduif proberen een overvliegende doffer op het dak te krijgen.

Bijstrijker
Een duivin/doffer die bij een andere til gaat zitten, een doffer/duif het hof probeert te maken en dan naar huis gaat in de hoop dat de andere duif met haar/hem meekomt. Hoewel een echte bijstrijker bijna niet te vangen is wordt algemeen gezegd, dat een duif die bijstrijkt er ook in kan.

Boel
Til / hokken / ren

Bonenpot
Een bak bestaande uit twee compartimenten één voor voer- en één voor water.

Bovenlicht
Een klapraampje in de kiosk, dat meestal gelijk ligt aan de bovenkant van de ren.

Bovenschuif
Een schuif in de bovenkant van de ren.

Broodliefhebber
Een duivenhouder, die alleen duiven heeft om het vangen. Het lijkt wel of hij zijn brood met zijn vangst moet verdienen.

Buitensluiter
Een doffer, meestal een die nauwelijks vliegt, buitenzetten met alle schuiven dicht en er zelf niet bij blijven.

Buitenzitter
Een doffer buiten zetten en er zelf niet bij blijven.

Dakkenschijter
Een duif die weinig vliegt en zeer lang op het dak blijft zitten alvorens binnen te komen.

De krammen uit de ren slaan
Een springer die heel hard kleppert in de ren en erg actief is.

Donkerhokken
Hokken voor de doffers.

Doodparen
Een stel lang bij elkaar laten en daarna één van beide laten vliegen. Is daardoor nogal duf en niet door anderen te vangen.

Douwer
Met werkduiven andermans doffers proberen te vangen.
Draaien
Al koerend ronddraaien van een doffer.

Drijfren
Een ren die gelijk ligt aan het dak in plaats van de voorgeschreven halve meter van het dak af. Hierdoor wordt het vangen van een duif een koud kunstje, deze loopt niets vermoedend de ren binnen. Een eveneens niet toegestane variatie hierop is de hier boven genoemde halve meter te overbruggen met een schuine plank.

Duif op de man
Een duivin die niet geïnteresseerd is in een doffer maar alleen reageert op haar baas.

Een duif meegeven
Een duivin in de lucht zetten bij een doffer.

Een doffer erbij trekken
Bij een (eigen) duivin een doffer laten vliegen.

Een doffer opentrekken
Een doffer uitlaten. Doordat de doffers in hokken met schuifjes zitten die door middel van touwtjes opengetrokken worden, wordt van opentrekken gesproken.

Een stem als een klok
Doffer die met zijn gekoer bijna alle duivinnen het hoofd op hol jaagt.

Eén tussen de palen hebben
Er één gevangen hebben.

Eierschijter
Een duivin, die het hele broedseizoen bijna elke veertien dagen eieren legt en dat vaak zonder dat zij contact met een doffer heeft gehad.

Er aan trekken
Een doffer die zijn uiterste best doet een andere duif mee naar huis te nemen.

Erin springen
Een duif die in een andere til naar binnen springt.

Gaander
Een duif die ver en lang vliegt.

Gaan liggen
Een duivin die de paringshouding aanneemt.

Gearmd laten vliegen
Duiven als stel laten vliegen. Hiermee voorkom je dat een ander de kans krijgt deze duiven te vangen.

Geschoven
Een duif gevangen.

Goede vrienden vliegen
Een afspraak tussen twee duivenmelkers om geen duiven van elkaar te vangen.

Grijpen/insnijden
Een doffer laat zich in de lucht als het ware vallen op een aan hem meegegeven duif.

Hij heeft er één ingedouwd
Andermans duif achter een eigen duif vangen.

Hij ligt in de spinazie
Hij houdt duiven in de tuin.

Hij ligt op het grind
Hij ligt met een til op een plat grinddak.

Hij ligt uit de nok
Hij ligt met een til uit de nok van een schuin pannendak

Hij/zij neemt elke duif/doffer aan
Hij/zij gaat voor elke duivin/doffer in het hok huilen/balken.

Hokwerk
Een doffer, die zijn best doet om een duivin in zijn hok te krijgen en zich daarmee geregeld even in de ren laat zien om daarna weer direct zijn hok in te gaan.

Huilen/balken
Een doffer, die in het hok gaat liggen roepen om daarmee een duivin in zijn hok te krijgen.

Jongen laten scharrelen
Jonge duiven rond de til laten lopen om te wennen.

Jongen ophokken
Jonge duiven die van jongs af aan in een koppel bij elkaar hebben gezeten in aparte hokken zetten.

Kleurziek
Een duif die alleen reageert op een bepaalde kleur.

Kwade vrienden vliegen
Het vangen van een andermans duiven. Hierbij hoeft men geen ruzie met elkaar te hebben, maar kan er gewoon onderling contact zijn.

Laten aanlopen
Een duivin en doffer bij elkaar zetten en laten paren.

Lichthokken
In principe hokken voor de duivinnen.

Loskomen
Een stramme duif, die steeds verder gaat vliegen.

Lucht op plat
Een duif die zonder het dak aan te raken vanuit de lucht in een keer op het plat van de til landt.

Misgeschoven
Een duif van een ander die al in de ren zit, schrikt van het bewegen van de schuif en vliegt er weer uit.

Nepschuifje
Een schuifje van ijzerdraad, dat voor het schuifje van een donkerhok is geplaatst, zodat de doffer van dat hok wel gezien kan worden, maar er niet uit kan.

Op de staart hangen
Een duif die in de lucht zeer fanatiek achter een andere duif vliegt.

Op een zaadje lopen
Een duivin, zodanig afgericht, dat ze direct binnenkomt wanneer er met een busje met snoepzaad wordt gerammeld.

Op een zaadje vangen
Een onbekende duif, die reeds enige tijd (soms dagen) in de buurt rondvliegt, vangen op voer.

Redden
Bij je duif die bij een andere til dreigt te gaan zitten gauw de doffer/duif erbij laten waarop jouw duif gepaard is.

Rijen/rijstaart
Een duif die uit zijn/haar hok wil en telkens in het hok omhoog springt. Hierdoor gaan de staartpennen afbreken en dan wordt gesproken van een rijstaart.

Schiethok
Een leeg donkerhok waarin je een binnengekomen duivin kan laten wegschieten.

Schoonrijder
Een duif die heel lang achter elkaar vliegt en zich van geen enkele andere duif iets aantrekt. Is niet te vangen, maar je zult er zelf ook niet gauw een andere duif achter vangen.

Spaarpot
Een opening in de bovenkant van de ren, waar wel een duif door naar binnen kan maar niet naar buiten. De grootte van deze opening wordt geregeld met de boevenschuif, maar kan ook een apart klapje zijn.

Spitten
Een duif die de lekkerste zaden uit de voerpot zoekt en daarmee het meeste voer uit de pot gooit.

Springer
Een doffer die in de ren wordt gezet en heen en weer vliegend duiven probeert te lokken.

Springplankjes
Plankjes in de ren waar een springer (luid klepperend) naartoe kan vliegen.

Strijken
Gaan zitten, landen.

Struik andijvie
Een duif die niet kan vliegen en gebruikt wordt om voor de til te gooien om een doffer te vangen.

Tillenwipper
Een duif met weinig karakter, die gemakkelijk met een andere duif meegaat naar een andere til.

Uitwennen
Een nieuwe duif voor het eerst uitlaten.

Voormaken
Een duif die bewust voor een andere duif de ren in gaat om hem/ haar mee te krijgen.

Wegkomen
Andermans duif, die achter een doffer of duif van je bij je til is komen zitten wordt niet gevangen maar vliegt weer weg.

Wegpakken
Het pakken van andermans duif van de til in plaats van deze op de normale wijze te vangen.

Wegschieten
Een duivin bij een doffer of in een schiethok laten. Dit gebeurt meestal met snelheid vandaar dat er van wegschieten wordt gesproken.

Wegvallen
Bij een andere til gaan zitten.

Werkduif
Een niet vliegende duivin die voor de schuif op het grind kan worden gezet om daarmee een doffer te kunnen vangen.

Wieken
Een duif in de hand vasthouden maar de vleugels loslaten. Door de vliegbewegingen die de duif maakt en andere duif proberen te lokken.

Zakschuif / trekschuif
Een schuif die de ren afsluit wanneer deze naar beneden/omhoog gaat.

Zich laten zien
Heel erg mooi met opgeblazen krop vliegen.

Zijn werk doen
Een duif die probeert een andere duif mee naar huis te nemen.

Zwemmer
Een duif die met korte wat vreemde bewegingen vliegt.

Einde De Tilduivensport pagina.