Veel voorkomende duivenziektes

Veel voorkomende duivenziektes? Onze sponsor Dierenwinkel Paul Groeneveld kan u helpen bij het voorkomen van de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij duiven, voorkomen is beter dan genezen.

Let op: Uiteraard kunnen alle duiven veel voor komende duivenziektes krijgen, maar als u uw duiven goed en hygiënisch verzorgd zijn de onderstaande ziektes vooral op toepassing bij postduiven. Een enquête onder duivenmelkers heeft ons geleerd, dat ook het inenten vaak een kostbare en overbodige zaak is.
Let vooral elke dag hoe uw duiven erbij zitten en zet uw duiven  bij afwijking van het normale gedrag direct apart. En laat u voorlichten door
Paul Groeneveld. Bespaar op een dierenarts en de kosten daarvan, want Paul geeft gratis en vrijblijvend advies en  voorlichtingen.

Veel voorkomende duivenziektes

Inhoudsopgave

Duivenziektes komen niet alleen voor bij oude duiven maar ook bij jonge duiven, elk jaar komen de bekende veel duivenziektes weer voor.
Soms als duiven ziek zijn kunnen zei naar enkele dagen overlijden.

De acht meest voorkomende gezondheidsproblemen met onze duiven zijn:

Paratyfus, Paramyxo virus, kanker, Cocci, Wormen, Adeno-Coli syndroom, Ornithose en Candida.

1. Paratyfus (Salmonella)

Veel voorkomende duivenziektes
Veel voorkomende duivenziektes

 

 

 

 

 

Paratyfus kan worden veroorzaakt door niet hygiënische omstandigheden en de verontreiniging van voer door knaagdieren. Het kan ook voorkomen bij de introductie van nieuwe duiven in het hok, zonder te controleren of deze gezond zijn. Voordat je nieuwe duiven bij de andere duiven komen, kun je ze het beste isoleren en observeren voor 5 dagen.

Symptomen van Paratyfus:

Verlies van conditie en gewicht.
Groene slijmerige uitwerpselen.
Zwelling van het been en vleugelgewrichten.
Mank
Onbevruchte eieren.
Gedraaide hals (zelden)
Een oog blindheid (zelden)

Producten voor preventie en cure:

Furaltadone & colistine 5 (DAC)
Trimethoprim? Sulfa (DAC)
Parastop (Belgica-DeWeerd)
Parastop (Pantex)
Pantrim (Pantex)
Para-Mix 1 (Travipharma)
Sal-Bac Vaccin (Bio-Mune)


2. paramyxovirus (PMV) Veel voorkomende duivenziektes

 

Veel voorkomende duivenziektes
Paramyxovirus – veel voorkomende duivenziektes

 

 

 

 

Om Paramyxo virus te voorkomen wordt aanbevolen dat alle dieren ten minste eenmaal per jaar worden gevaccineerd. Jonge vogels kun je laen vaccineren bij 4 tot 8 weken oud, maar niet later dan 4 weken. Vaccineren van alle vogels 4 weken vóór het broedseizoen. Zodra een duif het Paramyxo virus heeft, is er weinig wat je kunt doen, vaccinatie op dit moment zal niet helpen. We raden aan om al de duiven die de ziekte hebben worden behandeld met La-Sota.

Symptomen van paramyxovirus:
Verlies van het gewicht
Waterige groene slijmerige ontlasting.
Parastop (Belgica-DeWeerd)
Het verdraaien van de nek en het hoofd

Producten voor het voorkomen of te genezen:
PMV1 Vaccin (Lohmann Animal Health)
LaSota (Lohmann Animal Health)
* OPMERKING: Als een zichtbare Paramyxo virus probleem optreedt, kunt u de volgende oplossing proberen. Dit werd aanbevolen door een aantal van de meest vooraanstaande duif dierenartsen in Nederland en België. Vaccineer de getroffen duif 3 x in een week, met PMV-1 gedode virus vaccin, 0,5 cc per schot in de nek, op zondag, woensdag en zondag. Na de behandeling, houden duif geïsoleerd voor een extra week, om ervoor te zorgen dat alle symptomen zijn verdwenen. Vergeet niet, dat de vogel altijd een vervoerder zal blijven.


3. ’t geel (Trichomonas)

Veel voorkomende duivenziektes
Duivenziektes

Het geel, veroorzaakt door Trichomonas gallinae uit het trichomonas-geslacht, is een parasitaire protozoa aandoening van de bovenste luchtwegen die vooral duiven en soms ook zangvogels treft. Meestal komt het bij duiven voor door onderling snavelcontact. Zo nu en dan kunnen ook roofvogels en uilen geïnfecteerd worden als zij besmette prooien eten. Het ziet er uit als een geel abces in de keelholte.

Symptomen bij vogels
 • Een groot geel kleurig abces, ter hoogte van de bovenste luchtwegen.
 • Verschijnselen van benauwdheid.
 • Vermagering.
 • Warrig verendek.
 • Besmette vogels sluiten zich af van de groep.

Let op: Al deze verschijnselen kunnen ook wijzen op een veel algemenere ziekte onder vogels, namelijk kanariepokken, ook wel Hapziekte genoemd. De Engelse wikipagina over kanariepokken heeft hierover informatie.

Symptoomen

De minst ernstige verschijnselen van deze ziekte zijn een iets te rode keel. Wordt de zaak ernstiger dan treden slijmdraden op. Gele punten in de keel zijn plaatsen waar de parasiet het weefsel heeft aangezet tot vorming van een kaasachtige substantie. Deze plekken kunnen zo uitgroeien dat ze de gehele keelholte innemen. Niet alleen in de keelholte maar ook in het onderliggende weefsel en spieren en zelfs de botten van de kaak aantasten.

Een voorkeursplaats is ook de lever. In het begin zijn aan het oppervlak slechts kleine gele puntjes te zien, maar dit kan uitgroeien tot wel vijf centimeter. In dit laatste geval zal de lever vernietigd worden. Ook om het hart kan een dikke schil ontstaan die de functie van het hart belemmert.

Bij de jonge duiven die door de ouders besmet zijn, kan de navel aangetast worden.

Besmetting

De besmetting geschiedt voornamelijk door kropmelk of uitgebraakt voedsel. Soms ook via het drinkwater. Oude duiven zullen elkaar door middel van drinkwater besmetten en des te gemakkelijker wanneer het drinkwater langere tijd in het hok heeft gestaan en de temperatuur hoog is.

Jonge duiven zullen besmet worden door de ouders wanneer ze met kropmelk gevoerd worden. Juist de kropmelk is een goede voedingsbodem voor deze parasiet. Wanneer besmette kropmelk in de dan nog niet volkomen gesloten navel komt, zal de trichomonas de navel ontsteken.

Zangvogels ontwikkelen over het algemeen alleen Trichomonosis wanneer de weerstand van de vogel laag is. Dit kan zijn door ouderdom, door ondervoeding of door andere oorzaken.

 • behalve medicijnen kan men de plaatsen met joodtinctuur bestrijken.

Wel moeten, zodra één duif de symptomen van trichomonas aantasting heeft, moeten alle duiven behandeld worden. Deze aandoening is erg besmettelijk zodra een besmette duif gesignaleerd wordt, is het zeker dat uw andere duiven ook besmet zijn.

Symptomen van Kanker:
Verlies van eetlust
Probleem met verteren

Producten voor Cure:
Ronidazol (Ridzol) (DAC)
Metronidazole (Flagyl) (DAC)
BS (Belgica-DeWeerd)
Ronidazol 10 (Pantex)
Ronidazol 40 (Pantex)
Cure (Travipharma)

4. COCCI (Coccidiosis)

Veel voorkomende duivenziektes
Veel voorkomende duivenziektes

 

 

 

Dit probleem kan worden veroorzaakt door niet hygiënische omstandigheden.

Symptomen van Cocci:
Verlies van gewicht.
Slijmerige donkergroen uitwerpselen
Slaperig
Slecht vliegen
Dorstig

Producten voor Cure:
Multi-Mix (Global)
Dacoxine 4 in 1 (DAC)
Trimethoprim / Sulfa (DAC)
Coccimix (Pantex)
Kokken-Geel (Pantex)
Kokken-Mix 1 (Travipharma)

5. WORMEN (Haarwormen, Rondwormen )

Veel voorkomende duivenziektes
Veel voorkomende duivenziektes: Wormen (Haarwormen, Rondwormen )

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze infecties vermageren de duiven en loopt de conditie terug, en zijn de duiven eerder vermoeid. Er kan dan ook diarree beginnen op te treden, waarbij de ontlasting eerst brijig wordt. Al met al worden de duiven door de ondermijning van de weerstand ook gevoeliger voor andere infecties.
Incidenteel kan een duif aan een zware wormbesmetting komen te overlijden. Dit kan gebeuren als er zo veel wormeieren in de darmaanwezig zijn dat er als het ware een darmafsluiting optreedt.

Wormen bij duiven

De meest voorkomende wormsoorten bij duiven zijn rondwormen (Ascaridia columbae) en/of haarwormen (Capillaria spp.). De rondwormen kunnen met het blote oog zichtbaar zijn in de mest, de haarwormen alleen via een microscoop. De aanwezigheid van wormen kan gezondheidsproblemen zoals conditieverlies, vermagering, verstopping van de darm en minder goede vertering bij uw duif veroorzaken.

Symptomen bij duiven met wormen:

•verlies van gewicht
• prestatie vermindering
• slechte spijsvertering
• slechte mest/ontlasting
• vermageren
• vruchtbaarheidsstoornissen

Producten voor Cure:
Combi-Worm (Alle wormen) (Global)
Belga-Wormac (Haar & rondworm)
Wormmix (Haar & Rondwormen) (DAC)
Worm-Ex (Haar & Rondwormen) (Pantex)

 

6. Ornithose

Veel voorkomende duivenziektes
Duivenziekte Ornithose

 

 

 

 

 

Veel jonge duiven hebben problemen met de Ornithose complex. Verlies van het verlangen om te vliegen, verlies van prestatie met de races, zowel met oude en jonge duiven.

Symptomen van Ornithose:

Symptomen bij problemen met de voorste luchtwegen:

 • snot
 • in de veren pikken
 • verminderde verlangen om te vliegen
 • rode kelen
 • krassen op de kop en snavel
 • gezwollen oogleden en natte ogen
 • reutelen
 • kop krabben
 • vieze neuzen
 • geeuwen
 • dikke koppen
 • blauw vlees
 • Neusafscheidingen

Producten voor Cure:
Respiratory Plus (Global)
1 + 1 Cure (DAC)
Spiradac (DAC)
Tylosine (DAC)
Orni-Special (Belgica-DeWeerd)
Ornithose 3 (Belgica-DeWeerd)
Ornimix WSP (Pantex)
Ornimix DS (Pantex)

Veel voorkomende duivenziektes
Veel voorkomende duivenziektes

7. ADENO-COLI Syndroom

Jonge duivendiarree

In de laatste 10 jaar, werd dit het grootste probleem bij jonge duiven 6-9 maanden oud. Tot 70% worden besmet en tonen de symptomen. De ziekte is een combinatie van een Adeno-virus, die de weg opent voor het plotseling agressieve E-coli bacteriën die vaak bij Circo Virus is betrokken. Dezelfde symptomen kunnen worden waargenomen in paramyxo virus.

Meestal gaat het om een gecombineerde infectie van het adenovirus en de E.coli bacterie. Bij een infectie met het adenovirus type I worden de darmcellen vernietigd, waardoor er een eiwitrijk milieu ontstaat in de darmen. Dit eiwitrijk milieu is ideaal voor de ontwikkeling  E-coli bacterie, die dan de eigen darmflora gaat overwoekeren. De E-coli bacterie produceert gifstoffen die terechtkomen in het bloed waardoor de duiven snel ziek worden en/of eventueel sterven. De jongste tijd zien we ook steeds meer menginfecties met circovirus en adenovirus. Door de aantasting met circovirus krijgen ook banale infecties steeds meer vat op de jonge duiven. We zien ook vaker de combinatie optreden van coli en streptokokken.

Symptomen van Adeno-Coli Syndrom:

 • slechte kroplediging
 • slechte spijsvertering
 • braken
 • groene, slijmerige ontlasting
 • geen eetlust en weinig fut
 • eventueel sterfte

Producten voor Cure:
Belg-Amco (Belgica-DeWeerd)
4 in 1 Mix (Belgica-DeWeerd)
Dacoxine 4 in 1 (DAC)
Om uitdroging te voorkomen dat de 4 in 1
wordt gemengd met het volgende artikel.
Belgasol (Belgica-DeWeerd)

8. CANDIDA veel voorkomende duivenziektes

 

 

Veel voorkomende duivenziektes
Veel voorkomende duivenziektes Candida

 

 

 

 

 

Wanneer zich problemen voordoen bij een van de meest voorkomende problemen zoals Kanker, Cocci, Wormen, Paratyfus, Respiratory, Ornithose Complex, Ardeno Virus of E-Coli.

Symptomen van Candida:
Geen behoefte om te vliegen
Slechte prestaties in de races.
Verliezen in Opleiding en Races.

Producten voor Cure:
Glostatin (Global)


Zie ook:

Streptococcosis – Duivenziekten

Paniek in de tent: paramyxo of paratyfus!

Warme dagen? Houdt Duiven cool!