Tilduiven

Opgericht op 16 november 1920 & Koninklijk goedgekeurd op 28 juli 1926

de Zwarte Vogel
duiven winkel de vliegende hollander

previous arrow
next arrow
de Zwarte Vogel - Alles voor Post en Sierduiven, klik op de sponsor om naar zijn website te gaan.

SliderWij zijn opzoek naar enthousiasten Tilduivenliefhebbers die bereid zijn een leuk verhaal te schrijven over hun liefhebberij. Denk je een leuk stuk voor ons website te kunnen schrijven of heb je een ander leuk stuk om in te zenden schroom dan niet en mail de redactie.

info@tilduivenbondonsbelang.nl


 

Til Duif/Doffer van het jaar 2017 (lees verder)

Klik op de bovenstaande link voor het complete verslag Til Duif/Doffer 2017


Aanmelding club van 100

 

De Club van 100 heeft tot doel om geld in te zamelen ter vervanging van het dak van het Klein dieren centrum Zuiderpark.
Aangezien de kosten van het dak tussen de € 25.000,– en € 30.000,– zal bedragen vraagt de Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding  Kleindierenteelt hiervoor een bijdrage.Geld dat u stort komt geheel ten goede van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark en wordt nergens anders voor gebruikt.

Wordt u lid, stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL10INGB0001839057 onder vermelding van de club van honderd.

Met dankzegging en het vertrouwen in ons bestuur rekenen wij ook op u.

Voorzitter De Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding  Kleindierenteelt,
Albert de Zwart


Haagse Tilduiven sport

De tilduivensport komt vooral voor in Den Haag en omgeving. Bij deze sport gaat het erom elkaars duiven af te vangen. De duiven worden gehouden in speciale hokken, of tillen, die op balkons, op het dak of in de tuin staan. Een paar keer per dag wordt een duif losgelaten om een duif van een andere tilduivenliefhebber mee te lokken en zo te vangen. Het gaat bij de sport vooral om de spanning van het meelokken, dit wordt ook wel het luchtwerk genoemd. De strijd gaat tussen de zogenaamde hokvastheid en de paringsdrift van de duiven. Als er een duif gevangen is, wordt deze vervolgens verkocht in speciale duivenwinkels of aan kennissen gegeven. Soms wordt ermee gefokt. De duif wordt niet teruggegeven aan de eerdere eigenaar. In de til zijn lichthokken met spijltjes waar de vrouwtjes in zitten. Er zijn ook donkerhokken, dat zijn hokken waar de mannetjes of doffers in zitten. Via een ingenieus systeem met een draad en een loodje zijn de schuifjes van de hokken te openen en te sluiten. Tilduiven zijn over het algemeen kruisingen tussen verschillende soorten sierduiven met als kenmerk een grote krop.

 

Beoefenaars en betrokkenen

Tilduivenliefhebbers zijn vooral in Den Haag en omstreken te vinden. Over het algemeen zijn tilduivenliefhebbers mannen en de gemiddelde leeftijd is hoog, hoewel ze proberen om meer ‘jongeren onder de veertig’ te interesseren voor hun hobby. Tilduivenbond Ons Belang heeft 350 leden. De Tilduivenbond speelt een belangrijke rol bij contacten, organiseert clubavonden, bemiddelt bij onenigheid met woningbouwverenigingen of andere partijen. Verder helpt hij met het aanvragen van vergunningen. Ook legt de bond huisbezoeken af voor de controle van duiventillen en of er goed voor de dieren wordt gezorgd.

 

Geschiedenis en ontwikkeling

Eeuwenlang werd er in de duinen rondom Den Haag gejaagd door de adel. Waarschijnlijk werd er ook op duiven gejaagd, vooral met valken. Pas vanaf de Napoleontische tijd mochten burgers duiven houden. Sinds die tijd is, vooral in Den Haag, de hobby van de tilduiven opgekomen. Het is niet duidelijk waarom de tilduivensport vooral daar zo populair werd. Feit is dat de Tilduivenbond Ons Belang al in 1920 opgericht is en in 1926 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw waren er circa tweeduizend tilduivenliefhebbers. In de Tweede Wereldoorlog was het houden van duiven verboden, maar veel liefhebbers verstopten hun duiven op balkons, zolders en in schuurtjes. Na de oorlog waren de overgebleven duiven veel geld waard. Door fokken liep het aantal snel op, zodat de prijzen weer omlaag gingen. Tussen 1950 en 1970 was de tilduivensport op zijn hoogtepunt, naar schatting lag het aantal tilduivenliefhebbers toen rond de vijfduizend. In de jaren daarna is dit aantal afgenomen. De regelgeving rondom duiventillen werd ook steeds strenger. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw liep het aantal tilduivenliefhebbers drastisch terug tot het dieptepunt in 2008, toen Ons Belang 139 leden had. Inmiddels is dat aantal weer iets toegenomen.