Duiventillen Duiventil en regelgeving

Duiventillen Duiventil en regelgeving

Duiventillen. Een Duiventil is voor een duivenliefhebber een felbegeerd bezit. Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig. Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving. Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert.
Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen.

Let op! Op deze pagina vind  u meer dan
400 foto’s van Haagse duiven-tillen!

Duiventil en regelgeving

De sierduiventil


De Sierduiventil moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De kiosk is kleiner dan 1,60 bij 1,60 meter en maximaal 2 meter hoog;
• de ren is korter dan twee meter, smaller dan 1,60 meter en niet hoger dan 1,75 meter;
• de kleur van de sierduiventil is grijs (RAL 7042) omdat deze kleur het minst afsteekt tegen de lucht;
• bij plaatsing op een balkon mag de til niet uitsteken;
• op een plat dak plaatst u de til evenwijdig aan de achterkant;
• op een schuin dak plaatst u de til onopvallend aan de achterzijde.

Het postduivenhok


Deze hokken hebben een gesloten karakter en zijn groter dan sierduiventil. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per geval of het hok gebouwd mag worden. Postduivenhokken op schuren zijn niet toegestaan, omdat de schuur dan te hoog wordt.
Rekening houden met de buren
Naast de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Maar het meest belangrijke advies is om de buren in te lichten over uw plannen. In veel gevallen wordt u het dan eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Welstandscriteria voor duiventillen

Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
• plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
• plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig aan de achtergevelrooilijn;
• de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Uitzonderingen

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader

Voor advies en hulp bij mogelijke problemen, neem dan contact op met Tilduivenbondonsbelang.nl/">Tilduivenbond Ons Belang

De Tilduiven sport is uniek in de wereld en komt vrijwel alleen voor in Den Haag en omstreken. Duiventillen van het heden en verleden voor en van tilduiven liefhebbers. Ons Belang is een Duivenvereniging die voor de belangen van Duiven en Tilduivenliefhebbers opkomt. Zij overleggen onder andere met Gemeentelijke instanties en de Woningbouw verenigingen.

Deze Tilduivensport is ‘uniek’ in de wereld en komt vrijwel alleen voor in Den Haag en omstreken. Haagse Duiventil van vroeger en nu. Genoeg voorbeelden voor de beginnende duivenmelker die met een duiventil wil beginnen.

Woningbouwverenigingen

Kijk voordat u met duiven begint altijd eerst bij u woningbouwvereniging op de website en informeer naar wat de mogelijkheden zijn en hoe de regelgeving is bepaald. Zo voorkomt u een hoop problemen.

Om het u wat makkelijker te maken hebben wij een link naar een aantal grote woningbouwcorporaties voor u gemaakt:

Den Haag:

Haag wonen

Staedion

Vestia

Rijswijk:

Vidomes

Rijswijk wonen


Vergrijzing toegeslagen Duiventillen

Tilduivensport en het aantal duiventillen in Den Haag en omstreken staat onder druk. Onder de duivenliefhebbers is ook de vergrijzing toegeslagen en ook zijn er veel duivenliefhebbers die vanwege de roofvogel problematiek ermee stoppen. Je zal jongeren weer moeten zien te enthousiasmeren hoe en op welke manier daar zijn wij als vereniging druk mee bezig. Sinds 2014 staat de Haagse tilduivensport op de lijst van cultureel immaterieel erfgoed. en die geven ons adviezen hoe en op welke manier je de jongeren mogelijk weer aan de duif kan brengen.

Vroeger als kind

Vroeger werd je als kind al besmet met het duivenvirus en dat ging vaak over van vader op zoon. Wij zeggen dan ook als je eenmaal besmet met dat virus en je komt er nooit meer vanaf.
Tegenwoordig zitten de kinderen liever achter hun spelcomputer Fifa 2018 of spelen andere spelletjes. Zie je tegenwoordig nog kinderen met een bal op straat spelen? Wij hebben een vereniging met ruim 350 leden en we zijn redelijk stabiel in het ledenaantal. Toch zien wij ook graag jongeren komen die de Haagse tilduivensport gaat beoefenen. Het is een utopie om te denken dat je nu nog een 5 jarige aan de gang ziet gaan met duiven.

Ttoch is het een streven van de vereniging om meer bekendheid te geven aan de Haagse Tilduivensport. Ook de gemeente ”s-Gravenhage mag wat ons betreft de regels met betrekking tot het verstrekken van een omgevingsvergunning meer versoepelen. Waar zie je tegenwoordig nog een duiventil op het dak staan. Ja je ziet links en rechts dakopbouwen geplaatst worden maar een duiventil daar wordt nog steeds moeilijk om gedaan.

Duiventillen

Een mooi stukje nostalgie uit ‘s-Gravenhage en omstreken.