Toestemming van Staedion voor het houden van tilduiven.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:informatie

Toestemming van Staedion voor het houden van tilduiven

Ons lid Rob Batenburg is met Ons Belang al een jaar bezig met het verkrijgen van toestemming voor het houden van tilduiven op zijn balkon. Nu is er met Ons Belang en Staedion overeengekomen, dat er onder bepaalde voorwaarden van de woningbouwvereniging toestemming wordt verleend aan Rob voor het houden van tilduiven op zijn balkon.

  • Even voor nieuwe liefhebbers: een persoon, die tilduiven wilt gaan houden in woningen van Haagwonen, Staedion en Vestia dient en dat zijn de voorwaarden van de woningbouwvereniging LID te zijn van Ons Belang.
  • Allereerst dient altijd eerst bij de woningbouwvereniging toestemming, eventueel via Ons Belang te worden aangevraagd. Dit staat bij de Algemene Voorwaarden vermeld en als u zich daar niet aan houdt wordt het voor zowel de huurder als voor Ons Belang een stuk moeilijker toestemming te verkrijgen.
  • Betreft het een daktil, dan is er eveneens een omgevingsvergunning vereist van de de Gemeente. Tilduivenliefhebbers, die zomaar een til op het dak, balkon of in de tuin plaatsen, wordt als een illegale activiteit beschouwd en dat geeft onherroepelijk problemen. Niet doen dus. De pandenbrigade van de Gemeente en woningbouw verbiedt onmiddellijk illegale bouw. Zo is nu eenmaal de wetgeving in Nederland.

Vroeger werd er wel eens oogje dichtgeknepen, maar dat gaat nu niet meer op. Ons Belang zegt maar zo: Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Toestemming van Staedion voor het houden van tilduiven

U heeft altijd toestemming nodig van Staedion voor het plaatsen van een duivenhok. Dit is volgens het beleid van Staedion en onder strikte voorwaarden toegestaan. Geef op dit formulier aan wat uw plannen zijn. Zo weet onze medewerker technisch beheer meer voor het bezoek dat hij eventueel met u inplant. En upload de nodige documenten, zoals een ‘Verklaring van geen bezwaar’ van uw buren. Hoe completer, hoe beter! Ga naar de website van Staedion

Einde Toestemming van Staedion voor het houden van tilduiven.