Ons Belang Haagse Tilduivenvereniging

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:informatie

Ons Belang is een Duivenvereniging die voor de belangen van Duiven en Tilduivenliefhebbers opkomt. Zij overleggen onder andere met Gemeentelijke instanties en de Woningbouwcorporaties.

Tilduivenbond Ons Belang is opgericht in 1920 en koninklijk goedgekeurd sinds 1926. De vereniging staat, door de inzet van bestuur en ruim 400 leden, vanaf 2014 op de lijst van
Immaterieel Cultureel Erfgoed Van Nederland.

Ons Belang
Uw Belang is Ons Belang!

Inhoudsopgave

U wilt duiven gaan houden

Ons BelangAls u zich hebt aangemeld als lid van Tilduivenvereniging “Ons Belang” en u hebt nog geen duiven, dan kunt u de volgende acties gaan ondernemen. Wilt u alleen lid zijn van “Ons Belang” en geen duiven houden, maar alleen op onze clubavonden gezellig kletsen met de leden, geen punt. U betaalt gewoon de contributie ad 20 euro en u ontvangt 4 maal per jaar De Duivenbode, vol met wetenswaardigheden. Ook kunt u stukjes schrijven in De Duivenbode en een bestuursfunctie bekleden.

Als u wel met tilduiven wilt beginnen en u hebt zich aangemeld als lid en de contributie betaald, dan gaan wij u informeren hoe dat in zijn werk gaat. Uiteraard begint u met het plaatsen van een duiventil, op het dak, op het balkon of in de tuin. Let goed op, voor alle duiventillen dient u een controle te doen om te bekijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Zonder een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een duiventil is het houden van duiven niet mogelijk. Bent u eigenwijs en u plaatst zomaar een duiventil op het dak, balkon of in de tuin dan kan de Gemeente of te wel het handhavingsteam van de Gemeente langs komen om de duiventil zo spoedig mogelijk te verwijderen. U krijgt dan drie weken de tijd de duiventil te verwijderen. Als de til niet wordt verwijderd, dan wordt er een dwangsom van 1000 euro opgelegd. Voor duiventillen die langer dan 15 jaar geplaatst zijn en waarvoor geen omgevingsvergunning is afgegeven, zullen de oude regels van voorheen Bouw- en woning Toezicht gelden en zullen apart worden bekeken. Vaak komen die in een gedoogsituatie terecht, met als gevolg dat de duiventil onder voorbehoud kan blijven staan. Uw Belang is Ons Belang.

Lees Meer>>>

Ons Belang: Waarom lid worden:

Je wordt lid van een vereniging (Ons Belang) als de leden van die vereniging dezelfde hobby hebben. De ene is statisch lid, betaalt de contributie, ontvangt 4 maal per jaar De Duivenbode en voor het geval dat er problemen zijn met de buren, woningbouwvereniging of Gemeente, kunnen deze leden een beroep op informatie, ondersteuning en advies krijgen. Verder komen deze leden af en toe naar een clubavond en er is met het bovenstaande niks mis mee.

Ook zijn er leden, die actief zijn dus niet statisch en die alle clubavonden bezoeken en ook helpen op de clubavonden met bijvoorbeeld het neerzetten van de kooien enz. En dat zijn meestal commissieleden, die buiten de clubavonden ook nog het een en ander doen. Deze leden willen Ons Belang steunen in al haar werkzaamheden en vinden het fijn iets te betekenen voor hun vereniging.

Lees Meer>>>

Regelgeving

Uw Belang is Ons Belang. Voor een duivenliefhebber is een duiventil een felbegeerd bezit. De regelgeving rond een Ons Belangduiventil is dan ook belangrijk om problemen te voorkomen.
Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig.
Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving.

Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert. Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen. Ons Belang zal u helpen en informeren…

Lees Meer>>>

Ons Belang Handleiding voor het aanvragen van een duiventil

Als u in de tuin, op het balkon of op het dak een duiventil wilt plaatsen, dan zijn o.a. de volgende acties door de tilduivenliefhebber te verrichten.

Er zijn twee varianten: A) een huurhuis B) een eigen woning

Voordat u begint met het plaatsen van een duiventil altijd eerst toestemming vragen bij de verhuurder van de woning. In het bijzonder bij de woningbouwverenigingen is dit vermeld in de Algemene Voorwaarden. Bij een eigen woning eerst de Vereniging van Eigenaren toestemming vragen. Uitzonderingen is het houden van tilduiven bij een eigen eengezinswoning.

Lees Meer>>>

Zie ook:

Download

Regels voor tilhouders

De Rui

Roofvogel tips voor de duivenliefhebbers

Een mooi verhaal