Wordt vandaag nog lid voor slechts €20,00,- per jaar en ontvang 4x per jaar Duivenbode en beleef ons leden vergadering en clubavond’s

Word nu lid:

Inhoudsopgave

Koop / Huur
Belangrijk voor een correcte afhandeling van uw lidmaatschap.
AVG Privacy beleid *

Lees hier het AVG-2018 privacybeleid, wet bescherming persoonsgegevens, en hoe wij met u gegevens omgaan.

Informatie voor het beginnen van Tilduiven:

Als u wel met tilduiven wilt beginnen en u hebt zich aangemeld als lid en de contributie betaald, dan gaan wij u informeren hoe dat in zijn werk gaat. Uiteraard begint u met het plaatsen van een duiventil, op het dak, op het balkon of in de tuin. Let goed op, voor alle duiventillen dient u een controle te doen om te bekijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Zonder een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een duiventil is het houden van duiven niet mogelijk. Bent u eigenwijs en u plaatst zomaar een duiventil op het dak, balkon of in de tuin dan kan de Gemeente of te wel het handhavingsteam van de Gemeente langkomen om de duiventil zo spoedig mogelijk te verwijderen. U krijgt dan drie weken de tijd de duiventil te verwijderen. Als de til niet wordt verwijderd, dan wordt er een dwangsom van 1000 euro opgelegd. Voor duiventillen die langer dan 15 jaar geplaatst zijn en waarvoor geen omgevingsvergunning is afgegeven, zullen de oude regels van voorheen Bouw- en woning Toezicht gelden en zullen apart worden bekeken. Vaak komen die in een gedoogsituatie terecht, met als gevolg dat de duiventil onder voorbehoud kan blijven staan.

 

Stel dat u een omgevingsvergunning hebt verkregen van de Gemeente, dan is het van belang of u een koopwoning of een huurwoning heeft. Hebt u een zelfstandige koopwoning en is er geen vereniging van eigenaren, dan is met het hebben van een omgevingsvergunning toegestaan een duiventil te plaatsen, die voldoet aan de regels van de omgevingsvergunning. Hebt u echter een huurhuis, b.v. gehuurd van een woningbouwvereniging, dan is zonder iets gebouwd te hebben, het uitermate belangrijk toestemming te vragen aan de woningbouwvereniging of aan de huisbaas. Doet u dat niet, dan kunt u grote problemen krijgen als u zonder toestemming toch een duiventil plaatst. Dus nadrukkelijk wijzen wij u er op, dat het plaatsen van een duiventil zonder toestemming van de verhuurder NIET is aan te raden. De tilduivenbond kan dan in zo’n geval moeilijk bemiddelen, daar de verhuurder dan via de rechter zijn gelijk kan eisen. Dus altijd eerst toestemming krijgen van de verhuurder!!!!! De ervaring leert bijvoorbeeld, dat verhuurder Metterwoon geen huisdieren wil in zijn verhuurde woningen en laatst nog heeft een tilduivenliefhebber op last van de rechter en tegen betaling van de proceskosten, zijn duiven moeten opruimen. Dus u bent gewaarschuwd.

De woningbouwverenigingen Vestia, Staedion en Haagwonen hebben met tilduivenvereniging “Ons Belang” afspraken gemaakt voor het houden van tilduiven. Voorgaande woningbouwverenigingen stellen dan ook onder andere als voorwaarde voor het houden van tilduiven, dat u lid bent van “Ons Belang”. Woont u in een van deze woningen, dan kunt u het beste contact met ons opnemen via:

Maar let op: Voor eigen woningbezitters in een flat of in een complex waar meer zelfstandige eigen woningen zijn, dan is het belangrijk de statuten goed door te lezen. In het bijzonder: mogen er wel of niet huisdieren c.q. duiven worden gehouden. Als een eigenaar met duiven b.v. op zijn balkon wil beginnen, is het raadzaam de Vereniging van eigenaren (V.V.E.) te informeren van zijn plannen. Privaatrechterlijk kan de V.V.E. het houden van duiven verbieden!

Word lid voor maar slechts

Per jaar, en ontvang 4x per jaar de Duivenbode

Als u via internetbankieren uw contributie wilt overmaken, let dan op met de gegevens die u moet invullen.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op om bij de omschrijving te vermelden dat het contributie 2019 betreft en ook uw naam en adresgegevens in te vullen . Heeft u problemen met het storten van de contributie op de rekening van
“Ons Belang” stuur dan een mail naar info@tilduivenbondonsbelang.nl  of bel 06-42327120

Betalen contributie

Voorbeeld

Betaalrekening

Dhr. Ken ik Niet

Naam/Omschrijving/Mededeling

Naam: Ons Belang

Omschrijving: Contributie 2019/ naam en adres

IBAN: NL 93INGB0003252696

Datum:

Bedrag: € 20,-

Tegenrekening

NL 93INGB0003252696

Mutatiesoort

Internetbankieren

Word nu lid:

Aanvraag lidmaatschap TIlduivenbond Ons Belang

Koop / Huur
Belangrijk voor een correcte afhandeling van uw lidmaatschap.
AVG Privacy beleid *