Voor een duivenliefhebber is een duiventil een felbegeerd bezit. De regelgeving rond een regelgevingduiventil is dan ook belangrijk om problemen te voorkomen. Als u een dak, balkon of een tuin heeft, kunt u deze wens in vervulling laten gaan. Maar voor het plaatsen van een duiventil is wel de toestemming van de gemeente nodig. Het is namelijk een toevoeging aan uw huis die goed moet passen in de omgeving. Het plaatsen van een duiventil mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook moet de duiventil constructief deugdelijk zijn zodat hij geen gevaar oplevert.
Er zijn twee soorten duiventillen: de sierduiventil en het postduivenhok. Voor beide moet u een bouwvergunning aanvragen.

De sierduiventil

Inhoudsopgave

Sierduiventillen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De kiosk is kleiner dan 1,60 bij 1,60 meter en maximaal 2 meter hoog;
• de ren is korter dan twee meter, smaller dan 1,60 meter en niet hoger dan 1,75 meter;
• de kleur van de sierduiventil is grijs (RAL 7042) omdat deze kleur het minst afsteekt tegen de lucht;
• bij plaatsing op een balkon mag de til niet uitsteken;
• op een plat dak plaatst u de til evenwijdig aan de achterkant;
• op een schuin dak plaatst u de til onopvallend aan de achterzijde.

Het postduivenhok

Deze hokken hebben een gesloten karakter en zijn groter dan sierduiventillen. Omdat elke situatie anders is, beoordeelt de gemeente per geval of het hok gebouwd mag worden. Postduivenhokken op schuren zijn niet toegestaan, omdat de schuur dan te hoog wordt.
Rekening houden met de buren
Naast de regels rondom het bouwen heeft u ook te maken met het zogeheten burenrecht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bevat de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Maar het meest belangrijke advies is om de buren in te lichten over uw plannen. In veel gevallen wordt u het dan eens, wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Welstandscriteria voor duiventillen

Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
• plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
• plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig aan de achtergevelrooilijn;
• de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Uitzonderingen

Afwijken van de criteria. Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.