Omgevingsvergunning Duiventillen Den Haag

Kleine vergunningen

Gepubliceerd:
18 februari 2015
Laatste wijziging:
19 maart 2015

Wilt u een dakkapel plaatsen, kozijnen vervangen, een serre aan uw huis bouwen of een andere kleine verbouwing uitvoeren? U kunt hiervoor in de meeste gevallen binnen 1 week een vergunning krijgen.

De gemeente kan snel een vergunning afgeven voor de volgende kleine bouwwerken: aan- en uitbouwen, constructieve doorbraak, dakkapellen en -ramen, duiventillen, fietsenberging in de voortuin, kozijn- en gevelwijzigingen, reclame, rolluiken en zonweringen, schotelantenne, samenvoegen, vlaggenmast en zonnecollectoren en -panelen.

Voor deze kleine bouwwerken kan de gemeente uw aanvraag beoordelen op een beperkt aantal indieningvereisten. Afhankelijk van uw aanvraag moet u naast het aanvraagformulier 1 of meer van onderstaande gegevens inleveren:

gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten), bestaande en nieuwe situatie
gemaatvoerde tekeningen (zoals details, plattegronden, gevels, doorsneden)
foto’s, ook van de omgeving
constructieve (bruikbare) tekeningen en berekeningen
berekeningen om aan te tonen dat het plan voldoet aan het bouwbesluit
bodemonderzoek

Let op: alle tekeningen moeten voorzien zijn van relevante maatvoering, kleur- en materiaalgebruik en op schaal zijn getekend.
Hoe lang duurt het?

Zodra de gemeente alle informatie heeft ontvangen kan er in de meeste gevallen binnen 1 week een beslissing worden genomen. Het kan voorkomen dat er voor uw plan ook een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. Of dat de door u aangeleverde gegevens nog niet volledig zijn. In dat geval kan de behandeling langer duren.
Kosten

Voor de vergunning voor het bouwen en voor de ontheffing bent u leges verschuldigd. U vindt de leges in de legesverordening omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag.
Vergunning aanvragen

Vraag uw vergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO): www.omgevingsloket.nl. Als dit niet lukt, kunt u uw aanvraag samen met benodigde bijlagen ook mailen naar: oloaanvraag@denhaag.nl.

www.omgevingsloket.nl
oloaanvraag@denhaag.nl

Kijk voor meer informatie op Omgevingsvergunning.