De Omgevingswet!

Al jaren houden de ambtenaren van Gemeentes zich bezig met de talrijke regeltjes met betrekking tot de omgevingsvergunning en de WABO wetgeving. Het aanvragen van een duiventil enz. kan zelfs een jaar duren voordat alle commissies zoals welstand, milieu en bouw overeenstemming hebben bereikt over het verstrekken van een vergunning. En daar gaat in de nieuwe Omgevingswet verandering in komen. Binnen een bepaalde periode 8 weken, dient alles klip en klaar, helder en duidelijk voor de aanvrager te zijn of de vergunning wel of niet wordt verleend. Op internet is onder het kopje Omgevingswet veel nieuws te vinden. Uiteraard verdiept Ons Belang zich daarin.

Wel blijft het zo, dat huiseigenaren, woningbouwverenigingen en Verenigingen van eigenaren voor het plaatsen van een duiventil toestemming dient te worden aangevraagd. Als er geen toestemming zonder redenen wordt gegeven, dan dient het lid van Ons Belang het bestuur te vragen om via een procedure alsnog toestemming te verkrijgen, hetgeen meestal lukt! Alleen als er duidelijke overlast van de duiven plaatsvindt en als er geen omgevingsvergunning is afgegeven door de Gemeente wordt het moeilijker.