Sluit je aan als commissielid van Ons Belang!

Hallo leden van Ons Belang,

Ons Belang telt momenteel bijna 350 leden. Het besturen en alles regelen voor deze 95-jarige vereniging kan alleen maar blijven voortbestaan, als ieder lid zijn steentje bijdraagt. 16 commissieleden en een bestuurder hebben deze zware taak op zich genomen. Het zou prachtig zijn als er minimaal een penningmeester en een secretaris op bestuursniveau en een aantal commissieleden bijkomen. Wie voelt zich geroepen om de centjes te beheren? Wie voelt zich geroepen om de ledenadministratie bij te houden? Welk lid wil deel uitmaken om hoogsten een uurtje per week iets te doen voor onze zeer geliefde hobby? Mail de voorzitter Guus Nieuwmans: info@tilduivenverenigingonsbelang.nl of bel 0614493937. In 2016 gaan we een start maken met het aantrekken van jonge mensen en via braderieën en bezoeken aan scholen onze geliefde hobby promoten. Dat kost centjes, maar hulp van leden die iets voor Ons Belang willen doen als commissielid wordt van harte toegejuicht. Dus bel of mail de voorzitter Guus Nieuwmans!

Bruine_staande_duif_ can001mooiedoffer16mooie til 8