Dag 2015 en Welkom 2016

Hallo leden van Ons Belang,

Voor mij is het altijd weer een uitdaging het nieuwe jaar. Ten eerste ben ik op 1 januari 2016 75 jaar geworden en als voorzitter weer een jaartje beschikbaar voor Ons Belang. Mochten er leden zijn, die het stokje van secretaris, penningmeester of voorzitter over willen nemen en voldoen aan de functie-eisen, die zo’n functie met zich meebrengt, meldt u zich dan aan. Ook leden, die als commissielid o.a de website willen beheren of willen toetreden tot de redactie van De Duivenbode (voor opleiding wordt gezorgd) meldt u zich dan aan. Het is leuk werk en vergt maar enkele uurtjes in de week aan vrije tijd.

In 2015 heeft Ons Belang veel bereikt en daar hebben we het al uitgebreid over gehad.

Het jaar 2016 zal in het teken staan van het aantrekken van jonge leden onder de 20 jaar!

Zowel Het Bestuur als de commissieleden gaan hun uiterste best doen de doelstelling: HET BINNENHALEN VAN 10 a 15 JONGE LEDEN te halen. Dan blijft de tilduivensport ook voor de toekomst behouden voor de tilduivenliefhebbers.

Even wat anders: leden die de contributie van 2016 nog niet hebben voldaan, maak vandaag of morgen het contributiebedrag ad 20 euro over op NL93INGB0003252696 t.n.v. Ons Belang!

Een aantal problemen met de woningbouwverenigingen en Gemeente hebben zich al aangemeld. Het Bestuur zal net als in voorgaande jaren ook in 2016 beschikbaar voor u zijn. De eerste zaak bij de rechtbank op 4 januari 2016 voor de Raad van discipline is succesvol verlopen voor een lid van Ons Belang, want Uw Belang is Ons Belang.

Nogmaals een heerlijk en gezond 2016 en we zien elkaar hopelijk op de clubavond op 28 maart 2016.