Den Haag Tilduiven

Den Haag Tilduiven,

 

Waarom Den Haag Tilduiven

Inhoudsopgave

Sinds 1920 Tilduiven Den Haag

Den Haag Tilduiven

Tilduiven sport komt vooral voor in Den Haag en omgeving. Bij deze sport gaat het erom elkaars tilduiven af te vangen. De tilduiven worden gehouden in speciale hokken die op balkons, op het dak of in de tuin staan. Een paar keer per dag wordt een duif los gelaten om een duif van een andere tilduiven liefhebbers mee te lokken en zo te vangen. Het gaat bij de sport vooral om de spanning van het meelokken, dit wordt ook wel het lucht werk genoemd.

Den HaagTilduiven Strijd

De strijd gaat tussen de zogenaamde hok vastheid en de parings drift van de tilduiven. Als er een duif gevangen is, wordt deze vervolgens verkocht in speciale tilduiven Den Haag winkels of aan kennissen gegeven. Soms wordt ermee gefokt. De duif wordt niet terug gegeven aan de eerdere eigenaar. In de til zijn licht hokken met spijltjes waar de vrouwtjes in zitten. Er zijn er donker hokken, dat zijn hokken waar de mannetjes of doffers in zitten. Via een ingenieus systeem met een draad en een loodje zijn de schuifjes van de hokken te openen en te sluiten. Tilduiven zijn over het algemeen kruisingen tussen verschillende soorten sier duiven met als kenmerk een grote krop.

Beoefenaars en betrokkenen

Tilduiven liefhebbers zijn vooral in Tilduiven Den Haag en omstreken te vinden. Over het algemeen zijn tilduiven Den Haag liefhebbers mannen en de gemiddelde leeftijd is hoog, hoewel ze proberen om meer ‘jongeren onder de veertig’ te interesseren voor hun hobby. Tilduivenbond Ons Belang heeft 350 leden. De Tilduiven bond speelt een belangrijke rol bij contacten, organiseert clubavonden, bemiddelt bij onenigheid met woningbouwverenigingen of andere partijen. Verder helpt hij met het aanvragen van een vergunning. Ook legt de bond huis bezoeken af voor de controle van duiventillen en of er goed voor de dieren wordt gezorgd.

Den Haag Tilduiven Geschiedenis en ontwikkeling

Eeuwen lang werd er in de duinen rondom Den Haag gejaagd door de adel. Waarschijnlijk werd er ook op duiven gejaagd, vooral met valken. Pas vanaf de Napoleontische tijd mochten burgers duiven houden. Sinds die tijd is, vooral in Den Haag, de hobby van de tilduiven opgekomen. Het is niet duidelijk waarom de tilduiven sport vooral daar zo populair werd. Feit is dat de Tilduiven bond Ons Belang al in 1920 opgericht is en in 1926 bij Koninklijk Besluit werd goed gekeurd. In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw waren er circa tweeduizend tilduiven liefhebbers.

 

In de oorlog

De Tweede Wereldoorlog was het houden van duiven verboden, maar veel liefhebbers verstopten hun duiven op balkons, zolders en in schuurtjes. Na de oorlog waren de overgebleven duiven veel geld waard. Door fokken liep het aantal snel op, zodat de prijzen weer omlaag gingen. Tussen 1950 en 1970 was de tilduivensport op zijn hoogtepunt, naar schatting lag het aantal tilduivenliefhebbers toen rond de vijfduizend. In de jaren daarna is dit aantal afgenomen. De regelgeving rondom duiven tillen werd ook steeds strenger. In de jaren 80, 90 van de vorige eeuw is het aantal tilduivenliefhebbers drastisch terug tot het dieptepunt in 2008, toen Ons Belang 139 leden had. nu is dat aantal weer iets toe genomen.

 

Den Haag Tilduiven

https://tilduivenbondonsbelang.nl/een-rondje-duivenwinkels/

https://tilduivenbondonsbelang.nl/vandaag-20-november-1926-kijk-verder/

den haag tilduiven  den haag tilduiven den haag tilduiven den haag tilduiven

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/haagsetilduivensport

https://tilduivenbondonsbelang.nl/een-rondje-duivenwinkels/

https://tilduivenbondonsbelang.nl/een-rondje-duivenwinkels/

Einde Den Haag Tilduiven