Tilduivensport Den Haag

Tilduivensport Den Haag komt vooral voor in Den Haag en omgeving. Bij deze sport gaat het erom elkaars duiven te vangen. De duiven worden gehouden in speciale hokken, of tillen, die op balkons, op het dak of in de tuin staan. Een paar keer per dag wordt een duif losgelaten om een duif van een andere tilduiven liefhebber mee te lokken en zo te vangen. Het gaat bij de Tilduivensport Den Haag vooral om de spanning van het meelokken, dit wordt ook wel het luchtwerk genoemd.

De strijd maak de tilduivensport Den Haag spannend

Inhoudsopgave

De strijd gaat tussen de zogenaamde hokvastheid en de paringsdrift van de duiven. Als er een duif gevangen is, wordt deze vervolgens verkocht in speciale duivenwinkels of aan kennissen gegeven. Soms wordt ermee gefokt. De duif wordt niet teruggegeven aan de eerdere eigenaar. In de til zijn lichthokken met spijltjes waar de vrouwtjes in zitten. Er zijn ook donkerhokken, dat zijn hokken waar de mannetjes of doffers in zitten. Via een ingenieus systeem met een draad en een loodje zijn de schuifjes van de hokken te openen en te sluiten. Tilduiven zijn over het algemeen kruisingen tussen verschillende soorten sierduiven met als kenmerk een grote krop.

tilduivensport den haag
Holle staande duif

Geschiedenis en ontwikkeling Tilduivensport Den Haag

Eeuwenlang werd er in de duinen rondom Den Haag gejaagd door de adel. Waarschijnlijk werd er ook op duiven gejaagd, vooral met valken. Pas vanaf de Napoleontische tijd mochten burgers duiven houden. Sinds die tijd is, vooral in Den Haag, de hobby van de tilduiven opgekomen. Het is niet duidelijk waarom de tilduivensport vooral daar zo populair werd. Feit is dat de Tilduivenbond Ons Belang al in 1920 opgericht is en in 1926 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. In de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw waren er circa tweeduizend tilduiven liefhebbers.

Tweede wereld oorlog

In de Tweede Wereldoorlog was het houden van duiven verboden, maar veel liefhebbers verstopten hun duiven op balkons, zolders en in schuurtjes. Na de oorlog waren de overgebleven duiven veel geld waard. Door fokken liep het aantal snel op, zodat de prijzen weer omlaag gingen. Tussen 1950 en 1970 was de tilduivensport Den Haag op zijn hoogtepunt, naar schatting lag het aantal tilduiven liefhebbers toen rond de vijfduizend. In de jaren daarna is dit aantal afgenomen. De regelgeving rondom duiventillen werd ook steeds strenger. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw liep het aantal tilduivenliefhebbers drastisch terug tot het dieptepunt in 2008, toen Ons Belang 139 leden had. Inmiddels is dat aantal weer iets toegenomen.

Tilduivensport Den Haag beoefenaars en betrokkenen

Tilduivenliefhebbers zijn vooral in Den Haag en omstreken te vinden. Over het algemeen zijn tilduiven liefhebbers mannen en de gemiddelde leeftijd is hoog, hoewel ze proberen om meer ‘jongeren onder de veertig’ te interesseren voor hun hobby. Tilduivenbond Ons Belang heeft 350 leden. De Tilduivenbond speelt een belangrijke rol bij contacten, organiseert clubavonden, bemiddelt bij onenigheid met woningbouwverenigingen of andere partijen. Verder helpt hij met het aanvragen van vergunningen. Ook legt de bond huisbezoeken af voor de controle van duiventillen en of er goed voor de dieren wordt gezorgd.

Haagse tilduivensport

Tilduivenbond Ons Belang Opgericht in 1920 en koninklijk goedgekeurd sinds 1926.

 

Zie ook:

Jonge duiven lekker in het zonnetje

Veel voorkomende duivenziektes

Ons Belang – Cultureel Erfgoed Nederland

Tilduiven

Zo ben ik ook begonnen

Home