Hart van Nederland

Hallo tilduivenliefhebbers,

Na pakweg anderhalf uur filmen heeft Hart van Nederland in haar uitzending van 11 mei 2015 het onderstaand filmpje uitgezonden van slechts 3 minuten. Uiteraard verwachtte Ons Belang een wat langere rapportage te zien, maar toch is de problematiek van de slechtvalken weer in beeld gekomen. Lloyd en de voorzitter hebben het uitstekend gedaan. Op een nette en duidelijke wijze is in deze zeer korte tijd aan Nederland de passie voor tilduiven en de last die de duivenliefhebbers van slechtvalken ondervinden in beeld gebracht.

En met het stuk van Ons Belang in het AD zijn dat de eerste stappen richting media. Via email info@tilduivenbonsonsbelang.nl zijn zeer leuke en aanmoedigende reacties van onder andere de NPO (nederlandse postduiven organisatie) binnengekomen. Uiteraard heeft de Vogelbescherming ook gereageerd, maar die begrijpen of willen ons niet begrijpen. Denk eens na: een broedkast op het oude stadhuis van Rijswijk, een broedkast op de Bethlehemkerk, twee broedkasten bij het Vredespaleis, een broedkast op de TU in Delft en op het Stadhuis in De Haag komen er nog eens twwee!
Stel, dat er in Den Haag en omgeving jaarlijks 5 slechtvalkenparen broeden. (Leyenburg broedkast verplaatst naar Bethlehemkerk) dan zijn er thans 10 broedende paren slechtvalken. De 10 broedende slechtvalken geven dit jaar 10 maal 3 = 30 jonge slechtvalken! In 2012, 2013 en 2014 zijn er minimaal 50 jonge slechtvalken uitgebroed plus de 30 jongen in 2015 is totaal 80 nieuwe slechtvalken. Met de broedende slechtvalken komt het totaal op 90 slechtvalken in Den Haag en omgeving!

Gemiddeld eten die slechtvalken 1 duif per dag. Dat is in een week: 540 duiven, waaronder zeker 100 tilduiven in de week. Elk jaar komen er op zeker 30 jonge bij en zo gaat de tilduivensport verdwijnen in Den Haag en omstreken.

Ook is het commerciële gedoe van degene die de slechtkasten plaatsen niet zichtbaar. Maar het vermoeden is bij de tilduivenliefhebbers wel aanwezig, dat de degenen, die de broedkasten plaatsen geld daaraan verdienen. Hoe dan: een slechtvalk levert ongeveer 1000 a 1500 euro op. Een valkenier, die slechtvalken tam maken en shows geven door heel Nederland moeten dus slechtvalken kopen. Neen zij plaatsen broedkasten, pakken er een of twee uit (zogenaamd gevallen uit het nest) en maken die tam en vul zelf maar in. Regelmatig wordt door Ons Belang gepost bij de broedkasten en bij leyenburg bijvoorbeeld was er een jong uit het nestgevallen. (jong is nooit gevonden). En waar draait het altijd om: geld! Er gaat een diepgaand onderzoek plaatsvinden van dit soort praktijken of te wel hoe komen de valkeniers aan de slechtvalken!!!

De tilduivenvereniging Ons Belang is nog lang niet klaar met de opdracht verwijdering broedkasten. De commissie Verwijdering Broedkasten Slechtvalken, gaat verder op de de ingeslagen weg en binnenkort komt er hopelijk weer nieuws.

Het Bestuur