Broedkasten slechtvalken: ecologisch onverantwoord!

Hallo tilduivenliefhebbers,

Geachte heer Nieuwmans,

Hierbij reageren wij op uw vraag d.d. 15 mei 2015.

Allereerst betreuren wij dat uw leden tilduiven verliezen aan de slechtvalk.

De slechtvalk is een inheemse diersoort in de jaren 60 van de vorige eeuw wegens milieuvervuiling bijna was uitgestorven, maar sinds de jaren 80 weer in aantal vooruit is gegaan. De slechtvalken die in Haag voorkomen zijn niet uitgezet. Het stedelijk gebied is aantrekkelijk geworden vanwege het hoge aandeel duiven en de hoge bebouwing die de rotsachtige omgeving nabootst waarin ze van nature leven. In het verleden is ook de rotsduif, als voorouder van onze stadsduif, naar dorpen en steden geëmigreerd vanwege het rotsachtige karakter en het voedselaanbod.

De gemeente plaatst alleen nestkasten als dit in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. De nestkasten zijn jaarrond beschermd. Verder bepaalt niet het aantal nestkasten het aantal slechtvalken in de stad, maar het aantal prooidieren zoals duiven maar ook andere soorten vogels. Veel nestkasten worden immers niet gebruikt. De dieren verdedigen een bepaald territorium. Naar verwachting kunnen zich slechts twee succesvolle broedparen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag handhaven (broedpaar Bethlehem kerk en Spui). Na het broedseizoen zijn de vogels niet meer gebonden aan de nestplaats en waaieren uit. Jonge dieren trekken uit de stad weg op zoek naar een eigen territorium.

Aangezien slechtvalken ten aanzien van de tilduif met name op langzaam vliegende dieren jaagt, kunnen uw leden in het broedseizoen van de slechtvalk mogelijk:
1) tilduiven minder laten vliegen;
2) eenjarige vogels binnen houden;
3) vogels niet laten badderen voor het uitvliegen.

Andere roofvogels die mogelijk verantwoordelijk voor zijn voor het doden van tilduiven, betreffen de havik en het vrouwtje van de sperwer.
Deze dieren zijn eveneens beschermd.

Met vriendelijke groet,

Esther Vogelaar
Beleidsmedewerker Ecologie
Afd. Groen en Duurzaamheid
Tel: 06-10309753

Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG
Kamer: SP F 08.Flex

www.denhaag.nl/groen

Hallo Tilduivenliefhebbers,

De bovenstaande brief heb ik uitgebreid beantwoord en Esther Vogelaar is uitgenodigd een duivenliefhebber in Den Haag een bezoek te brengen. Dan praat ze niet meer over badderen en het binnenhouden van jonge duiven. Zij gaat voorbij aan het feit, dat kinderen moeten leren lopen en jonge duiven moeten leren vliegen. Anders worden ze stram en kunnen nooit meer vliegen. Het baden van jonge tilduiven vindt plaats in de til zelf en niet het met bacteriën besmette regenwater. En iedere tilduivenliefhebber weet, dat de doffers en duivinnen veel uitgelaten moeten worden om in conditie te blijven. Lieve mevrouw Vogelaar, eerst u laten informeren wat de tilduivensport inhoudt en dan om de tafel gaan zitten met de vraag op welke wijze de thans ontstane ecologische chaos veroorzaakt door de broedkasten van slechtvalken een halt toe te roepen. Tilduivenvereniging Ons Belang is uiteraard bereid dit gesprek met u te voeren.

Dit bericht heeft één reactie

Reacties zijn gesloten.