Let op: Maak bezwaar tegen het plaatsen van nestkasten!!!!!!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Ons Belang is momenteel minimaal 10 uur per dag bezig de belangen van de leden te behartigen en de meeste tijd gaat zitten in de slechtvalken problematiek. Vandaag weer de gehele dag hiervoor uitgetrokken! Tilduivenliefhebbers, die geen lid zijn van Ons Belang liften mee in onze strijd tegen het plaatsen van nestkasten voor slechtvalken, maar het is niet anders. De leden van Ons Belang zorgen dat de Tilduivensport gehandhaafd blijft in Den Haag en omstreken en leden, die geen lid zijn van Ons Belang ondersteunen onze missie en visie helaas niet, hetgeen uiteraard jammer is!

Vanochtend gesproken met de Gemeente en het staat er als volgt voor: de aanvraag door The Hunters of The Sky voor het plaatsen van de al geplaatste nestkast is in behandeling en uiterlijk 28 april 2016 wordt daarover beslist!

Wordt er negatief beslist dan moet de nestkast worden verwijderd!

Wordt er positief beslist, dan kunnen de bezwaren van o.a. de tilduivenliefhebbers worden ingediend. Maar dat kan nu ook al. De Gemeente Den Haag is dan al op de hoogte gesteld, dat er al veel bezwaren zijn binnengekomen.

U KUNT UW BEZWAAR NU AL INDIENEN!!!!!

en doen als de tilduivensport uw hobby is.

Ons Belang dient vlak voor 28 april 2016 een petitie aan De Haagse Pandenbrigade en aan de wethouder namens alle leden van Ons Belang. En de bezwaren moeten in behandeling worden genomen!

Daarnaast ben ik in gesprek met monumentenzorg om hen te overtuigen, dat de kerk door de poep van de slechtvalken wordt vervuild en dat er bij een positief besluit vele nestkasten zullen volgen op monumentale panden!

Ook de plaatsing op de Inventarislijst van het Materieel Cultureel Erfgoed gooien we in de strijd.

Maar alles op een legale wijze, anders zijn geen gesprekken mogelijk! Dus bezwaar indienen bij de Afdeling Haagse Pandenbrigade!!!!! Doen, Doen en nog eens doen. Niet denken een ander doet het wel. NEEN, U MOET HET DOEN!

Het Bestuur van Ons Belang

Bijlage: aanvraag The Hunters of The Sky!

Laan van Meerdervoort 627, het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast, bekendgemaakt op: 09-02-2016

 Van Swindenstraat 14, het veranderen van het woongebouw Van Swindenstraat in 14 tot 12 zelfstandige wooneenheden, bekendgemaakt op: 09-02-2016
Laan van Meerdervoort 627, het veranderen van de achtergevel van de toren van de kerk Laan van Meerdervoort 627 door het plaatsen van een nestkast, bekendgemaakt op: 09-02-2016
 Stokroostraat 185, het tijdelijk brandveilig in gebruik nemen van de basisschool De Boldingh in de school Stokroosstraat 185 voor een periode van 24 maanden, bekendgemaakt op: 09-02-2016
 Thomsonlaan 146, het vergroten van de woning Thomsonlaan 146 door het plaatsen van een dakopbouw, bekendgemaakt op: 09-02-2016
Meer informatie en/of reageren, zie: Reageermogelijkheid 21B
Beschikking verleend regulier
Centrum
 Hoefkade 724, het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging op het trottoir voor en ten behoeve van de woning Hoefkade 724 voor een periode van 10 jaar, bekendgemaakt op: 09-02-2016
 Fluwelen Burgwal 11A en Koediefstraat 14A, het veranderen van de woningen Fluwelen Burgwal 11A en Koediefstraat 14A, bekendgemaakt op: 09-02-2016
 Weteringkade