Wat er momenteel leeft onder de Tilduivenliefhebbers!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Afgelopen zaterdag heb ik weer een rondje duivenwinkels gedaan voor de tilduivenvereniging Ons Belang.

Wat mij opviel waren de verhalen over de roofvogels. Bijna iedereen heeft er last van en de mooiste duiven worden door roofvogels uit de lucht gepakt.

De leden van Ons Belang zijn het er mee eens, dat Het Bestuur van Ons Belang hier iets aan moet doen en dat gebeurt dan ook. Het Plan van Aanpak wordt op aanstaande maandag op de clubavond gepresenteerd en aan de leden om goedkeuring wordt voorgelegd.

Maar wel uiteraard onder de voorwaarde, dat er een commissie roofvogels van minimaal zes leden wordt opgestart, plus de voorzitter van Ons Belang. Waarom de voorzitter van Ons Belang: omdat al jaren de contacten met instanties via Guus Nieuwmans gaan en zaken worden geregeld. Hij kent de instanties en verenigingen van slechtvalken enz. enz. Als de animo om de slechtvalken te bestrijden net als verleden jaar zo minimaal is om vanuit Ons Belang iets te gaan ondernemen, dan helaas, dan gaat er niets gebeuren. Maar gezien de emoties zal het Plan van Aanpak door de leden van Ons Belang worden goedgekeurd.

Ons Belang bestaat uit uitsluitend uit vrijwilligerswerk en dat kent uiteraard ook zijn grenzen! Dus laat uw stem als lid van Ons Belang horen en stel u kandidaat voor de commissie. Geen schreeuwers maar doeners, die met de voorzitter als enige doel hebben: VERWIJDERING VAN DE BROEDKASTEN SLECHTVALKEN.

Guus Nieuwmans is al benaderd door de Keuringdienst van Waren. De inhoud van dit gesprek wordt op 30 maart op de clubavond bekend gemaakt.

En nu nog even dit: Ons Belang behartigt alleen en uitsluitend de belangen van de leden van Ons Belang. Dus geen lid: geen toegang tot de clubavond! De leden van Ons Belang betalen de zaalhuur, kosten voor de commissie slechtvalken, kosten voor uitnodigingen, postzegels en ga zo maar door. Dus geen toegang voor tilduiven-liefhebbers, die alleen maar willen profiteren van de contributies van de leden van Ons Belang. Dat is al jaren een doorn in het oog van het Bestuur van Ons Belang. Men ziet niet leden binnenschuiven op bijvoorbeeld De Dag van de Haagsche Tilduivenliefhebber. Zo’n dag kost veel geld en dat laten we niet door profiteurs afnemen.

Ook een heel goed verhaal met betrekking tot het enten van tilduiven staat op de agenda.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van Ons Belang? Download het aanmeldingsformulier, betaal 15 euro en klaar. Op de clubavond van 30 maart a.s. kunt u zich ook aanmelden als lid!

Het Bestuur