Antwoord op de vele reacties i.v.m de slechtvalken.

De afgelopen weken heeft de redactie van de website vele reacties ontvangen over de problematiek: slechtvalken. Zowel positieve als negatieve reacties. Ons Belang kan helaas deze reacties niet persoonlijk beantwoorden. Echter de volgende standpunten zijn duidelijk:

Voorstanders van broedkasten: Het is niet hoe meer valkenkasten hoe meer broedparen. Het aantal prooidieren bepaalt het aantal roofvogels.

Tegenstanders van broedkasten: Voor 2011 geen broedkasten in Den Haag en omgeving. Geen grote problemen met roofvogels. Na het neerzetten van een broedkast op het zusterhuis: grote problemen voor de tilduivenliefhebbers door het afslachten van tilduiven in de broedkast zusterhuis. Veel veren en troep in de gangen van het zusterhuis.

In 2014 minder problemen voor de tilduivenliefhebbers door het afbreken van het zusterhuis en het verwijderen van de broedkast!

In 2015 Illegaal een broedkast geplaatst door een commercieel bedrijf The Hunters of The Sky midden in een buurt met veel tilduivenliefhebbers. Slechtvalkenpaar zusterhuis bezet de broedkast en direct grote problemen met de tilduivenliefhebbers in de omgeving door het afslachten van hun duiven in bovenstaande broedkast!

Conclusie: Hoe meer broedkasten, des te groter de slachting onder tilduiven!

Voorstanders va broedkasten: Territorium.

Flora- en faunawet een vierkante km. volgens een “kenner” een groot territorium, volgens de Haagse Volgelbescherming vier vierkante kiliometer. Dus “kennis”op dit gebied laat bij de verschillende instanties te wensen over. Ze weten het dus niet.

Tegenstanders van broedkasten: Weten het niet, maar het aantal roofvogels en vooral het aantal slechtvalken stijgt enorm! En dus ook de slachting onder de tilduiven.

Voorstanders van broedkasten: Zonder broedkasten zouden de slechtvalken nog steeds op een hoog gebouw kunnen broeden.

Tegenstanders van broedkasten: Haal als het bovenstaande waar is, de broedkasten weg, daar er veel te veel slechtvalken ten opzichte van de rest van Nederland zich hier gaan vestigen. Het aantal slechtvalken verdrievoudigt zich per jaar en de tegenstanders van de broedkasten wijten dit aan het vergemakkelijken van het broeden voor de slechtvalken.

Voorstanders van slechtvalken: Roofvogels kiezen de minst fitte, zieke en zwakke dieren en zorgen daardoor voor een gezonde populatie aan prooidieren.

Tegenstanders van broedkasten: Klinklare onzin. Zieke duiven worden niet “gepakt”door slechtvalken. Tilduiven zijn zeer gezonde en met veel liefde gekweekte vogels door tilduivenliefhebbers. Door deze tilduiven elke dag uit te laten, blijven ze in topconditie, maar helaas ontbreekt de “kennis”” bij de voorstanders van broedkasten. Ga eens kijken bij een tilduivenliefhebber. Dan krijgt u zoals ook de inspecteur van flora- en faunawet een hele andere indruk met betrekking tot tilduiven en de typisch Haagse Cultuur, die al meer dan 150 jaar bestaat!

Voorstanders van broedkasten: Tilduiven hebben door het onnatuurlijk langzaam vliegen geen schijn van kans en hebben geen overlevingskans.

Tegenstanders van broedkasten: zo lusten wij er wel nog een paar: De eerste beste keer dat een hond, kat of mens aangevallen wordt door roofvogels zoals bijvoorbeeld in Purmerend (Oeh, Oeh) en Friesland (Buizerd) in Wassenaar (kraaien) dan is het ineens gedonder in Nederland, maar als de met zorg en liefde geteelde tilduif wordt gepakt, ach het zijn maar tilduiven.

In een van de reacties van iemand zei: De slechtvalk heeft het grootste recht om aanwezig te zijn. Dit is tenslotte een wilde vogel die in de natuur thuishoort, waaronder ook steden.

De tegenstanders van het plaatsen van broedkasten hebben in al hun commentaar zowel op de T.V. als in de overige media steeds laten blijken, dat zij niets en dan ook niets hebben tegen roofvogels en ook niet tegen de slechtvalken!

Maar wel tegen het plaatsen van broedkasten. En als voorstanders van het plaatsen van broedkasten kunnen overeenkomen, dat de broedkasten worden verwijderd, dan kunnen de roofvogels in Den Haag blijven en de tilduivenliefhebbers hun duifjes laten vliegen! En als er op een natuurlijke wijze een van hun duiven wordt “gepakt” is er niks aan de hand en laten we de natuur zijn gang gaan.

Het Bestuur Ons Belang