Dit soort taferelen met roofvogels te zien in het jaar 2016?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Het zou zo maar kunnen zijn, dat in het jaar 2016 er zoveel roofvogels in Den Haag en omgeving zijn door het plaatsen van broed- en nestkasten op kerktorens en hoge gebouwen, dat zulke filmpjes in Den Haag kunnen worden opgenomen. Heerlijke kost voor de heren Vogelaars, maar voor de liefhebbers van de natuur afschuwelijk. Weg met alle vogels, zoals spreeuwen en duiven, die nu al door het plaatsen van zo’n 10-tal broedkasten al dusdanig zijn uitgedund, dat het bovenstaande niet ver van de waarheid af is. Ook de zeer ernstige vervuiling op de gebouwen en op de kerken is nu al duidelijk zichtbaar. Een regenbuitje spoelt die viezigheid niet zo maar weg. Overtuigt uzelf bij de Bethlehemkerk op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De bliksemafleider zit vol met uitwerpselen van de slechtvalken!

Een organisatie en dat is Tilduivenvereniging Ons Belang is er fel op tegen, dat er broed- en nestkasten voor roofvogels worden geplaatst in stedelijk gebied. Nu zijn er al 10 broedkasten en dat gaat zo maar door. Dag mooie vogeltjes in de tuin, dag mooi vogelrijk in Den Haag en welkom roofvogels. Maar dat gaat niet gebeuren. De Haagsche tilduivencultuur laten de Hagenaars door buitenstaanders niet zo maar afpakken.