Bezwaar maken tegen nestkasten!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Wellicht is het voor vele tilduivenliefhebbers onduidelijk, maar iedere burger kan bezwaar maken tegen een aanvraag c.q. publicatie van een voorgenomen besluit van de Gemeente tegen een omgevingsvergunning. Dit is altijd al zo geweest. Dus iedere duivenliefhebber lid of geen lid van Ons Belang kan een brief schrijven naar de Gemeente, waarin hij of zij bezwaar maakt tegen een voorgenomen besluit van de Gemeente om bijvoorbeeld een nestkast te plaatsen voor slechtvalken.

Ons Belang heeft verleden jaar bij de Gemeente geklaagd over het illegaal plaatsen van een nestkast op de Bethlehemkerk. Dit is door de Gemeente opgepakt met als gevolg dat The Hunters of The Sky de nestkast onder een dwangsom diende te verwijderen. (kopie-brief Gemeente in bezit van Ons Belang)

Echter The Hunters of The Sky verzocht aan de Gemeente een aanvraag toe te staan voor het plaatsen van een nestkast op de Bethlehemkerk. De aanvraag hebben zij zo lang mogelijk uitgesteld met het gevolg dat de slechtvalken al op de kerk een nest gingen bouwen. Uit hun oogpunt handig, daar de Flora- en Faunawetgeving een zeer beschermde vogel als de slechtvalk en nu ook met eieren nooit zal toestaan de nestkast nu te verwijderen, hoe graag de tilduivenliefhebbers dat ook zouden willen.

Zodra de aanvraag is afgekeurd, dient The Hunters of The Sky de nestkast te verwijderen desnoods met een dwangsom. Daar is nu het wachten op.

Zodra de aanvraag positief door de Gemeente is beoordeeld, dan kan iedere burger bezwaar maken in een tijdsbestek van 6 weken nadat er in de krant of in de Gemeenteberichten daarvan akte is gedaan.

Als bestuurslid van Ons Belang behartigen wij op een legale wijze de belangen van de leden. Dat is onze taak en daar gaan we voor 100 {f30ce4ce746e5b62f278eea850b45d7ffa6d03d8e24a8cd6688b5a36fca56624} voor.

Neemt niet weg, dat op welke wijze dan ook, wij de aanwezigheid van slechtvalken bestrijden. Momenteel zijn er veel meer roofvogels in Den Haag en omgeving aanwezig. Let op: Als de nestkast op de Bethlehemkerk is verwijderd, wil dat niet zeggen, dat de tilduivenliefhebber geen last meer van roofvogels heeft.

Ons lid Ruud Borsboom zag zijn mooie duif door een kraai opvreten, een havik is nog een veel sluwer beest dan de slechtvalk. Zelf ben ik twee hele mooie doffers aan een havik kwijtgeraakt. En ook de sperwer die zelden een duif pakt, komt nu van de honger de tuinen in en pakt zo maar een mooie duif mee. En wat te denken van de halsbandparkieten, die achter je duif aangaan, die helemaal gestrest op je hok terugkomt. Het houden van tilduiven zal door het bovenstaande op een andere wijze dienen te worden beoefend.

Van de week was ik bij de fokker van tilduiven bij Andre van der Loos in Steenbergen. Zijn verhaal met betrekking tot de roofvogels in zijn omgeving is heel simpel. Niet teveel huilen en klagen, maar alle legale middelen aanpakken om de roofvogels uit de buurt van je duiven te houden.

Het roepen en schreeuwen wekt alleen maar weerstand op bij de liefhebbers van roofvogels. Maak deze mensen niet wakker, maar ga eens kijken op de shows of daar alles wel in orde is. Vaak ga ik undercover om aan informatie te komen, waarom de vogelaars via een webcam zich zo verheerlijken als onze prachtige tilduiven opgevreten worden door de roofvogels. Hoe komen zij aan die roofvogels, zijn ze geringd en maak het die lui moeilijk, daar de uitoefening van hun hobby alleen maar gestoeid is op een onnatuurlijk uitoefenen voor het verkrijgen van inkomsten.

De roofvogels zelf en de naam zegt het al roven onze mooie duiven. Dat was vroeger zo en nu een beetje erger. En daar strijdt Ons Belang tegen! En dat begint in eerste instantie door de illegaliteit van The Hunters of The Sky te bestrijden.

Tilduivenliefhebbers:  TEKEN BEZWAAR AAN BIJ DE GEMEENTE DEN HAAG IEDER VOOR ZICH.  DE TILDUIVENVERENIGING ONS BELANG ZAL ALLES IN HET WERK STELLEN WAT IN HAAR VERMOGEN LIGT DE BROEDKASTEN TE LATEN VERWIJDEREN EN NIET TE LATEN PLAATSEN. NIET BLAZEN EN SCHREEUWEN, MAAR WAT DOEN!!!!!

Het Bestuur