Slechtvalken

De toename van het aantal roofvogels is een ernstige gevaar!

Hallo Tilduivenliefhebbers,

De havik, de slechtvalk en de sperwer zijn bij uitstek het gevaar voor de tilduivensport. En vooral de afgelopen 5 jaar is het aantal tilduiven dat door voornoemde roofvogels wordt gepakt aanzienlijk toegenomen.

Vanochtend zat ik naar een van mijn favoriete t.v. programma te kijken en dat is een uitzending van "Vroege Vogels". Enkele weken geleden heb ik al een verzoek ingediend de tilduivensport wat nader toe te lichten, maar geen response gekregen voor een uitzending over de tilduivensport. En nu weet ik waarom.

In de uitzending van vanochtend (21/11/2015) was het bekendmaken van de Nationale vogel van Nederland De Grutto. De heer Kees de Pater, die ook te zien was bij een uitzending van T.V. West met betrekking tot de problematiek van slechtvalken t.o.v. tilduiven, was daarbij aanwezig.

En nu tot mijn verbazing gaf hij toe, dat o.a .de roofvogels een bedreiging vormen voor de Grutto. En zo langzamerhand gaat ook bij de heren vogelaars het lichtje branden, dat de enorme toename en het faciliteren van roofvogels door het plaatsen van broedkasten eigenlijk voor het toekomstige vogelbestand geen goede zaak is.

https://youtu.be/CK-AAeQokuA

Vogelbescherming: 'Weidevogels in gedrang door meer koeien'

Laatst liep ik tegen de avond in Wilsveen. Daar zag ik op de weilanden een aantal vossen lopen. En de boeren krijgen de schuld. Ik heb niets met boeren, maar feitelijk is het zo, dat door de toename van het aantal roofdieren als vossen en in het bijzonder de roofvogels de boosdoeners zijn. Daardoor zullen o.a. de weidevogels in grote getale uit Nederland verdwijnen. Des te meer roofvogels en vossen, des te minder het aantal weidevogels. Heren en Dames van de vogelbescherming: LET OP UW DOELSTELLING en sta het faciliteren van roofvogels niet meer toe door het plaatsen van vele broed- en nestkasten!
LAAT DE NATUUR ZIJN GANG GAAN!
 

DEN HAAG - Weidevogels komen meer in de verdrukking doordat steeds meer koeien de weilanden kaal eten. Dat beweert Kees de Pater van de Vogelbescherming zondag bij het NOS Journaal. (Maar dat is echt niet de enige oorzaak!)

Grutto's en andere weidevogels hebben weilanden nodig met een hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen. (vossen vinden heel makkelijk de nesten van grutto's en vooral jonge grutto "kuikens" zijn kansloos!)

LEES OOK: Noodkreet om weidevogels Groene Hart: ze dreigen uit te sterven

Melkboeren breiden hun veestapels uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1,6 miljoen. Vorig jaar, dat klopt, maar de voorgaande jaren was er een vastgesteld melkquote en toen is ook het aantal weidevogels drastisch verminderd. Door de koeien? Maar vooral door de roofvogels, die in grote aantallen binnenkomen in Nederland! Heren van de Vogelbescherming: even opletten met jullie verhaaltjes!

Slechte prestatie Nederland

Uit een rapport van vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International, waarvan de Vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek in juni al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels. Nederland staat 23ste in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd.

Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.
BESCHERM DE VOGELS DOOR HET NIET TOESTAAN VAN BROED- EN NESTKASTEN!

 Grutto

DEN HAAG - Duiven zijn nu eenmaal makkelijke slachtoffers. Daarom zijn ze het lievelingskostje van roofvogels als de slechtvalk, de havik en de sperwer. Dat zegt de Haagse Vogelbescherming. En wat blijkt: Ook het vogelbestand in onze regio neemt enorm af!

En dat komt door? U raadt het al: De enorme toename van het aantal roofdieren zoals vossen en roofvogels. En de vogelbescherming, de ecologen en flora en faunabeheer begrijpen nog steeds niet hoe dat komt. Ze weten het wel, maar de roofvogels zijn schijnbaar populairder dan de andere vogels!

Ons Belang de grootste tilduivenvereniging is elke dag druk doende met het proberen de heren vogelaars en de vogelbescherming ervan te overtuigen, dat aan de afslachting van alle vogels, waaronder uiteraard de Tilduiven een halt dient te worden toegeroepen. Ons Belang zal niet opgeven, voordat de Flora en Faunawet het faciliteren van broed- en nestkasten gaat verbieden!