Het dak van het kleindierencentrum

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Mededelingen

Beste mensen,

Zoals u weet is het bestuur van De Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt al geruime tijd bezig om gelden in te zamelen voor vernieuwing van het dak van het KDC. In de zoektocht naar sponsoring, subsidiëring of donatie die tot op heden nog niet het gewenste bedrag opleverde zijn wij thans uitgekomen bij de “Stichting Specsavers Steunt”.

Pas sinds 21-11-2017 zijn wij door Specsavers goedgekeurd om aan hun sponsoring deel te nemen. Dit houdt het volgende in: Ieder filiaal mag een aantal goede doelen nomineren. Wij zijn ingedeeld bij het dichtstbijzijnde filiaal en dat is aan de Leyweg. Er zijn nog 4 andere deelnemers. Alle 5 staan op de website van dat filiaal. De bedoeling is dat men (dus iedereen) een stem uitbrengt op één van die doelen. Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt een top 3 bepaald. Uit die 3 kiest het personeel van het betreffende filiaal de uiteindelijke winnaar. Er kan van 23-11-2017 10.00 uur tot en met 30-11-2017 10.00 uur gestemd worden, dus de tijd dringt. Hoeveel geld er aan de uiteindelijke winnaar uitgekeerd wordt, is onbekend.

Onze vraag aan u is om aan uw leden, familie, vrienden, kennissen, medewerkers en anderen te vragen om hun stem op ons uit te brengen. Bent u secretaris van een vereniging dan verzoeken wij u om uw leden middels een mail van ons verzoek op de hoogte brengen. Het kost u dus geen geld, slechts een klein beetje tijd. Naar onze mening is dit één van onze laatste kansen om van buitenaf geld aan te trekken voor het dak, dus help a.u.b. mee.

Het webadres is: Stichting Specsavers Steunt. Rechts onderaan de homepage staat: Kies je vestiging. Waarna Den Haag Leyweg aangeklikt kan worden. Wij staan daar onderaan en verder wijst het zich vanzelf.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,

Namens het bestuur,

Ben Moll  secretaris