KleinDierencentrum Den Haag de voortgang van het nieuwe dak

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Mededelingen

KleinDierencentrum Den Haag

De werkzaamheden van de vervanging van het dak KleinDierencentrum Den Haag, bijgaand een aantal foto’s.

 

Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt

Inhoudsopgave

Zoals u ongetwijfeld weet, is het dak van het Kleindierencentrum waarin asbest verwerkt is, aan vervanging toe. Na enkele jaren sappelen, sloven en bedelen om het daarvoor benodigde geld bij elkaar te krijgen, is het nu zover dat dit het bestuur van de Stichting gelukt is. Inmiddels heeft het bestuur een aannemer bereid gevonden om deze klus voor een prima prijs te klaren.

Steun van gemeente Den Haag

Buiten het feit dat de gemeente financieel bijgedragen heeft, heeft zij ook haar fiat voor deze verbouwing gegeven. Het heeft het bestuur geen bloed, zweet en tranen gekost, maar wel de nodige inspanning, overredingskracht en tijd om de gemeente zover te krijgen. De ambtenaren met wie het bestuur de laatste jaren veel contact heeft gehad, hadden een luisterend oor en waren meelevend en begripvol voor onze situatie, maar konden ook niet direct ijzer met handen breken. Door van onze zijde stug vol te houden, zijn zij uiteindelijk overstag gegaan, waarvoor onze grote erkentelijkheid en dank het KleinDierencentrum Den Haag.

Clubavond

P.S. Op 24-september-2018 Gaat de clubavond gewoon door!

Tilduiven bond

te Zuiderpark Den Haag

Bijgaand treft u aan het programma van de clubavond Maandag 24 september 2018 in het Kleindierencentrum in het Zuiderpark aan de Marie Heinenweg 15, 2533 SX te Den Haag.

Programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit

19:00 uur Zaal open, Lootjes verkoop.
19.45 uur Start vergadering

  • binnengekomen- stukken woningbouw verenigingen
  • vergaderdag / avond
  • ons 100 jarig bestaan
  • de Haagse tilduif
  • de jaarrekening 2017

Pauze: Lootjes verkoop

  • Loterij
  • Sluiting +/- 22.30 uur

Prijzen

Er zijn weer volop prijzen welke beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren.

De loterij

Dit waren de prijzen van afgelopen clubavond.

KleinDierencentrum Den Haag

Hier nog een kleine impressie van onze vorige clubavond j.l. met mooie prijzen die zijn gewonnen met de loterij: