Roofvogelproble-matiek

Roofvogelproble-

Inhoudsopgave

matiek

Iedereen weet wel iets van deze problemen af. Veel liefhebbers zijn al duiven kwijt geraakt en natuurlijk hoop je dat dit even de laatste zijn dit jaar. Zolang deze roofvogels op de lijst beschermde diersoorten staan kunnen wij als vereniging er niets mee. De roofvogels , slechtvalk, sperwer, havik staan op deze lijst. Gelukkig merk je wel dat meerdere verenigingen zich met de roofvogelproblematiek gaan bezig houden. Je ziet links van petities voorbij komen op facebook en wij als vereniging zijn er voorstander van dat je ook deze petities als tilduivenliefhebber ondertekend. Je moet per slot van rekening proberen de krachten te bundelen. Zo op deze manier weet je ook andere instanties te bereiken. De verenigingen zullen provinciale staten van diverse provincies moeten zien te overtuigen om hier wat aan te doen en dat kan “Ons Belang” niet alleen. Wat wij nog wel kunnen doen is de gemeente Den Haag verzoeken om de nestkasten die zijn geplaatst en niet zijn of worden gebruikt te laten verwijderen.