Aanmelding Club van 100

De Club van 100 heeft tot doel om geld in te zamelen ter vervanging van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark.

Aangezien de kosten van het dak tussen de € 25.000,– en € 30.000,– zal bedragen vraagt de Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt hiervoor een bijdrage.

Geld dat u stort komt geheel ten goede van het dak van het Kleindierencentrum Zuiderpark en wordt nergens anders voor gebruikt.

Wordt u lid, stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL10INGB0001839057 onder vermelding van de club van honderd.

De Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt zal zorgvuldig met uw bijdrage omgaan en zal zoals gezegd alleen voor het dak worden gebruikt.

Met dankzegging en het vertrouwen in ons bestuur rekenen wij ook op u.

Voorzitter, De Haagse Stichting Vrijetijdsbesteding Kleindierenteelt,

Albert de Zwart