Clubavond “Ons Belang” voortaan op vrijdagavond.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Mededelingen

In navolging op onze laatste clubavond op maandag 24 september 2018, waar een stemming werd gehouden over op welke avond onze clubavond voortaan gehouden moet worden, hebben de leden gekozen voor de vrijdagavond. Omdat niet het vereiste aantal leden aanwezig was hebben wij op de club dag een 2e  stemming gehouden en stemformulieren overhandigd aan de leden van “Ons Belang” en ook daar hebben de leden met het merendeel van de stemmen gekozen voor de vrijdagavond. Komende maand zal het bestuur met het Kleindierencentrum de agenda doornemen en de data gaan vastleggen op welke vrijdagavonden de clubavond wordt gehouden en op welke zondag de Haagse Tilduivendag wordt gehouden. U hoort nog van ons.

Namens het bestuur uw voorzitter.

Tilduiven

Zie ook: