Uit de oude doos

Sierduif

Een terug blik uit de duivenbode.

Een verhaal uit de oude Doos

sierduif
Foto: Patrick Rijkers

Aangezien de Duivenbond “Ons Belang” ruim 50 jaar bestaat wil ik van deze zijde een stukje schrijven over de liefhebberij van vroeger. Daar ik thans 79 jaar ben, en op 12 jarige leeftijd al duiven had, kan ik over die goeie tijd wel meepraten. Als jongen zijnde ergerde ik mij toen al over al die vangmiddelen. Je zag een goede doffer bij 3 of 4 tillen wegkomen en bij de volgende duikelde hij in een knip of kwam onder een slagnet terecht.

Wat de beesten betreft moet ik zeggen dat de doffers en duiven van vroeger een zeldzaamheid zijn. Je had erbij met als het ware mensenverstand. Zoek ze nu maar eens die overal voor een til streken en beslist niet te vangen waren.

De hoepelkap was algemeen maar knippen en slagnetten trof je toch bij de werkelijke liefhebber niet aan. Ik kwam regelmatig boven bij iemand in de Stortebekerstraat daar lag een kiosk boven op de nok met aan beide kanten een grote ren. Ik ben er ruim 8 jaar bovengekomen maar een brasser of werkknip heb ik daar nog nooit gezien. Als je daar pas boven kwam kon je binnen een uur al die knoeiers aanwijzen. Er waren natuurlijk ook goede liefhebbers, waarvan de oude liefhebbers zich de namen nog wel zullen herinneren. Maar de rest was puin. Daar kon je alle nu ongeoorloofde vinden met de werkknip en brasser als hoofdwerking. Wie het beste kon knokken en schelden mocht alles. Als een gewoon mannetje iets van die knapen binnen nam, al was het nog zo eerlijk, dan kon hij rekenen op een paar dakpannen, duivenpotten, stenen of op de een of andere dag een dreun op zijn hoofd.

Nu wil ik direct toegeven dat iedereen in die dagen wel eens minder sportieve dingen deed. Als je een paar maal een goede duif of doffer van je zag wegpakken dan probeerde je van hen wel eens hetzelfde te doen. Volgens mij zullen diegenen die in die dagen liefhebberij hadden het wel met mij eens zijn, dat al wordt er hier en daar nog wel eens geknoeid we gelukkig wat meer te zeggen hebben dan vroeger. We kunnen dit alleen maar toeschrijven aan het vele werk van het Bestuur van “Ons Belang”. Geacht Bestuur, aldus mijn mening over de goede oude tijd die nu achter ons ligt en reeds veel verbeterd is.

Een Oud-Lid.