Commissielid worden?


Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie of in een functie
als commissielid?

Meldt u zich dan bij één van de bestuursleden. Het is leuk werk en

`Ons Belang’

is en blijft voor de Tilduivensport –
DE VERENIGING, WAAR DE BELANGEN VAN DE TILDUIVENLIEFHEBBERS
uitstekend worden gewaarborgd.

Meldt u vandaag nog aan als bestuurslid of commissielid:

Telefoon nummer voor inlichtingen: 06-42327120
Email voor inlichtingen: info@tilduivenbondonsbelang.nl