Opnieuw problematiek Slechtvalken

Vorig jaar mei werden door Dura Vermeer twee broedkasten op de Stadhuistoren geplaatst. Een initiatief van stadsbioloog Hendrik Baas en Winfried van Meerendonk, voorzitter van de Vogelwerkgroep Zoetermeer. De kasten kwamen er om een slechtvalkenpaar te helpen, dat de toren had ontdekt.

,,De toren ziet er in de ogen van de slechtvalken uit als een rots. Precies waar ze in het buitenland graag op vertoeven. Al snel werden de eerste eieren gelegd, maar deze rolden in het afvoerputje en gingen verloren zodra er een hoosbui kwam.” De nestkasten bleken een goede oplossing, maar duivenmelkers in de omgeving zijn er bepaald niet blij mee.

In de duivensport is het de bedoeling dat je elkaars duiven vangt. Hier speelt het recht van de sterktse. Duivenmelker Ted Verhagen weet er alles van, hij heeft inmiddels 40 duiven in zijn duivenverblijf. Zijn vogels worden tegenwoordig echter niet meegelokt door soortgenoten. In plaats daarvan vallen ze ten prooi aan het slechtvalkenpaar op de Stadhuistoren.

Slechtvalk in ZoetermeerSlechtvalk in Zoetermeer © Gratis

Voor een slechtvalk is een lucht vol duiven net een vliegende snackbar

Hij ziet het met lede ogen aan. ,,Ik vind het stimuleren van flora en fauna hartstikke leuk, maar mijn duiven worden gewoon opgegeten. Voor een slechtvalk is een lucht vol duiven net een vliegende snackbar.” Verhagen is woest over het leed dat hem en zijn vogels wordt aangedaan. ,,Mijn duiven zijn wat zwaarder van model, waardoor ze niet veel snelheid hebben. Het gevolg is dat de slechtvalken ze makkelijk kunnen pakken.”

Ook duivenmelker Ron Mulder ervaart de slechtvalken als een groot probleem. ,,Ik ben een grote dierenvriend, maar de nestkasten hangen op onnatuurlijke plaatsen.Wat mij betreft waren ze in parken of andere natuurgebieden geplaatst. Mijn duiven gaan ’s ochtends en in de namiddag niet meer naar buiten, omdat de slechtvalken juist dan op jacht gaan. Onlangs vond ik nog een van mijn duiven op straat met een opengereten borstkas. Verschrikkelijk! Ik ben een grote, stoere vent, maar als ik een slechtvalk zie wegvliegen met een van mijn duiven sta ik te huilen als een kind.”

 

Blij
In tegenstelling tot de duivenmelkers, is Winfried van Meerendonk wél blij met de slechtvalken. ,,De vogels dreigden uit te sterven door het gebruik van pesticiden in de landbouw. Maar door het fokken in gevangenschap zijn er extra slechtvalken bij gekomen. Ook nestkasten dragen eraan bij dat het aantal slechtvalken toeneemt. Er is meer nestgelegenheid, waardoor er meer jongen worden geboren.”

De stad lijkt de nieuwe favoriete leefomgeving van de slechtvalk. ,,Roofvogels zoeken hun eigen plaats. De laatste jaren zie je dat slechtvalken steeds meer worden aangetrokken door steden. Daar kun je niets tegen doen. Er is veel hoogbouw in de stad en dat is aantrekkelijk voor een slechtvalk Ze broeden ook wel in oude kraaiennesten in hoogspanningsmasten, maar het broedsucces is daar gering.”

Daar voegt de voorzitter van de Vogelwerkgroep Zoetermeer nog aan toe dat de Stadshuistoren een betrekkelijk veilige plek is voor deze vogels.
Het slechtvalkenstelletje heeft het dus goed op de Stadhuistoren. Op de facebookpagina ‘Tilduiven Zoetermeer’, waar bijna 50 duivenmelkers bij zijn aangesloten, wordt echter schande gesproken over de kasten op de toren. ,,Ik ben pertinent tegen het plaatsen van nestkasten op de toren. Mijn duivenhobby wordt hierdoor ernstig belemmerd. Het is niet de bedoeling dat je eerst moet kijken of de kust veilig is voordat je je duiven laat uitvliegen”, meldt Pieter Roeten.

Toch is dat precies wat Winfried van Meerendonk de duivenmelkers aanraadt. ,,Als je je meer verdiept in de leefstijl van de slechtvalk, dan kom je erachter dat ze vooral in de nacht en in de schemer jagen. Degenen die hun duiven dan binnen houden, hoeven niet te vrezen voor deze roofvogel.”

Overigens weet volgens deze vogelliefhebber een goede postduif de slechtvalk wel te ontwijken. ,,Maar voor een eerstejaars- of een zwakke duif wordt dat lastiger.” Inmiddels zijn al meerdere duiven te grazen genomen door de slechtvalk. Verhagen: ,,Als je in het nest van de slechtvalk kijkt, zie je de afkomstringen van onze duiven liggen. Dat is alles wat er nog van ze over is. Ze zijn zonder pardon naar binnen geschrokt.” Het maakt Verhagen bang dat er nog meer nestkassen komen in Zoetermeer. ,,Het zou de doodsteek zijn voor de duivensport.”

Het is een misverstand dat de gemeente meer slechtvalken naar Zoetermeer wil halen

 

Misverstand
Maar volgens zowel Juliette Meurs-Troch, fractievoorzitter van Zoetermeer Vooruit, en de Vogelwerkgroep hoeven de duivenmelkers daar niet bang voor te zijn. ,,De slechtvalk is een beschermde vogel, waardoor de gemeente bij de verbouwing van de toren rekening moest houden met de vogel en voor alternatieve huisvesting moest zorgen. Het is een misverstand dat de gemeente meer slechtvalken naar Zoetermeer wil halen.”

Ook Van Meerendonk geeft aan dat er geen plannen zijn voor uitbreiding van het aantal broedkasten. ,,Wij zijn ervan op de hoogte dat duivenliefhebbers problemen ondervinden. Ik kan hen geruststellen: de populatie slechtvalken in Zoetermeer zal niet toenemen.”

Mulder is niet gerustgesteld. ,,Het is wachten op de dag dat de slechtvalk een prijswinnaar pakt. Daar moet ik niet aan denken.”

Bron:
AD 17-02-17
https://www.ad.nl/zoetermeer/duiven-worden-opgevreten~a97ed2c3/