Oproep….Oproep>>>>Oproep!!!!!!!!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Er is door The Hunters of Sky een aanvraag gedaan bij de Gemeente Den Haag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning!

Indien de aanvraag door de Gemeente positief wordt beoordeeld, dan volgt er een publicatie in de plaatselijke dagbladen, zoals De Posthoorn en andere dagbladen.

HET VERZOEK VAN HET BESTUUR VAN ONS BELANG AAN U IS, DAT

ZODRA U DE PUBLICATIE ZIET, DAT ER EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE NESTKAST VOOR DE SLECHTVALKEN OP DE BETHLEHEMKERK WORDT VERSTREKT: MAILEN NAAR info@tilduivenbondonsbelang.nl OF BELLEN NAAR: 0614493937

Het Bestuur gaat dan bezwaar indienen bij de Gemeente tegen het voorgenomen besluit, waar ook de door jullie getekende petities worden aangeboden.

Ook afzonderlijk kunt u bezwaar aantekenen bij de Gemeente door het schrijven van een bezwaarschrift. Een voorbeeld van zo’n bezwaarschrift komt binnenkort op de site.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Ons Belang.