Stand van zaken slechtvalken.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Ondanks dat het vakantie is, heeft de commissie slechtvalken het aardig druk met de voorbereiding: Het aanbieden van de petities aan de wethouders van Den Haag en omgeving. Het gehele gebeuren rondom de problematiek slechtvalken gaat stapje voor stapje. Als er de komende maanden geen resultaten behaald worden, is de commissie ervan overtuigd, dat er volgend broedseizoen van de slechtvalken een enorme slachting gaat plaatsvinden onder de tilduiven. Maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Langzaam maar zeker vindt de commissie slechtvalken een luisterend oor bij die instanties die voor het plaatsen van broed- of nestkasten verantwoordelijk zijn. De commissie probeert deze instanties ervan te overtuigen, dat het toestaan en faciliteren van broedkasten volgend jaar een groot probleem wordt voor de fauna in Den Haag en omgeving. Ondersteun de commissie hierbij en laat je horen door middel van foto’s en de jullie aanwezigheid bij de Bethlehemkerk. Maak foto’s als er een aantal karkassen van duiven worden weggehaald door de koster van de kerk. ( Johan Quist) Ga met hem een goed gesprek aan en praat met eventuele vogelaars. Kom op clubavonden, waar de commissie verslag uitbrengt van het verloop van deze problematiek.

groetjes van de commissie verwijdering kasten slechtvalken!