De vogelbescherming: ach laat maar!

Ons Belang ontvangt regelmatig brieven van de Vogelbescherming. Of ik heb het verkeerd begrepen, maar vogelbescherming betekent in mijn ogen: LEVENDE VOGELS BESCHERMEN TEGEN AL HET ONHEIL WAT EEN VOGEL (lees tilduiven) BEDREIGT!
Neen, zegt de Vogelbescherming: Dit is de natuur, maar zij laten het aantal slechtvalken in Den Haag en omgeving zo toenemen, dat er op den duur geen tilduiven in Den Haag meer losgelaten kunnen worden. Maar daar vergist de Vogelbescherming zich in. Het zal als zij niet positief meewerken aan het verwijderen van de broedkasten van slechtvalken, het omgekeerde mee gaan maken. Of te wel de slechtvalken worden illigaal bestreden. En dat is nu juist waar de Tilduivenvereniging Ons Belang voor waarschuwt! Dus vogelbeschermers: laat de natuur zijn gang gaan en verlekkert u zich niet aan het afslachten van tilduiven op de broedkasten in Den Haag en omgeving. Ons Belang doet er van alles de broed- en nestkasten te verwijderen en als de Vogelbescherming opkomt voor de alle vogels hoopt Ons Belang dat u ons meehelpt in ons streven de tilduivensport in Den Haag en omgeving te kunnen blijven beoefenen! Onderstaand is een filmpje waar op een natuurlijke wijze een duif wordt opgevreten door een slechtvalk. Dit doet wel pijn bij de tilduivenliefhebbers, maar dit is de natuur en niet een broedkast die is geplaatst. En dat laatste is de strijd die Ons Belang voert tegen allerlei instanties of te wel WEG MET HET OP EEN ONNATUURLIJK PLAATSEN VAN BROEDKASTEN.