DRINGENDE OPROEP!

OPROEP

Een grote krant in Nederland wil een stuk met betrekking tot de slechtvalkenproblematiek en de broedkast TU Delft publiceren. Voordat zij dit doen, wil zij weten hoeveel en welke tilduivenliefhebbers er in Delft deze hobby beoefenen. Als u in Delft woont en tilduiven hebt, mail uw naam en adres dan naar info@tilduivenbondonsbelang.nl. De adressen van de leden van Ons Belang zijn al bekend bij ons en hoeven dus niet te reageren. Wilt u meehelpen met de commissie slechtvalken, meldt u zich dan aan! Bij voorbaat hartelijk dank Het Bestuur.

WEG MET DE ONNATUURLIJKE BROEDKASTEN!

Broedkast slechtv delft