Wie het weet mag het zeggen!

De KNNV (koninklijke vereniging voor veldbiologie) vertelt nu weer een verhaaltje dat niet de slechtvalken maar de sperwers de boosdoeners zijn, die onze tilduiven afslachten. Maar als je elke dag een paar uur kijkt via de webcams naar de broedkasten van de slechtvalken, dan kan eenieder constateren, dat de slechtvalken onze duiven afslachten. Ons Belang gaat dus contact zoeken met deze Vereniging, daar deze uitspraak finaal afwijkt wat de Vogelbescherming van Den Haag beweert en de Vereniging van slechtvalken. Maar we komen er samen wel uit.

media_xll_3030715

Slechtvalken zijn niet de schuldigen van de duivenslachting in de omgeving van Delft en Den Haag, maar sperwers. Dit concludeert de KNNV afdeling Delfland.

Eerder luidden duivenmelkers de noodklok, omdat slechtvalken, die in de meerdere opgehangen broedkasten vertoeven, jacht zouden maken op hun geliefde hobbydieren. Na observaties blijkt dat het niet om deze roofvogels gaat.

,,Het is lastig om het verschil te zien, maar na overleg vertelden de duivenmelkers dat de roofvogel in de boom zit te wachten totdat ze de duiven losgooien en dat ze dan voor hun neus worden weggegrepen. Een slechtvalk jaagt niet op deze manier. Dat duidt op de sperwer,” vertelt voorzitter Geert van Poelgeest. ,,De duivenmelkers moeten alleen geen maatregelen nemen tegen de vogels, maar hun eigen dieren beter beschermen.”