Tilduivenbond Ons Belang neemt afstand van…….

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Geachte leden van Ons Belang,

De zeer snelle toename van het aantal roofvogels in Den Haag en omgeving, leidt ertoe dat onze geliefde hobby De Tilduivensport een enorme klap krijgt toegediend.

Dagelijks wordt ik gebeld door leden wiens duif is afgeslacht door een roofvogel, in het bijzonder door slechtvalken.

Ons Belang probeert al jaren met vele instanties deze kwestie bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Maar dat is niet makkelijk.

Helder en duidelijk moet zijn voor de leden, dat Ons Belang een vereniging is die zijn doelen op een nette en legale wijze probeert te bereiken.

Alle illegale praktijken voor het bestrijden van roofvogels is onbespreekbaar voor Ons Belang.

Het is ons ten gehore gekomen, dat de Bethlehem kerk aan de Laan van Meerdervoort is beklad door hopelijk geen leden van Ons Belang.

Zulke acties zullen nooit tot gevolg hebben, dat de nestkast van de slechtvalk bovenop de kerk zal verdwijnen. Ons Belang heeft in dit opzicht al veel bereikt met de Gemeente met betrekking tot een omgevingsvergunning aanvraag door het Kerkbestuur van de Bethlehemkerk. Legaal heeft nu Het Bestuur van de Bethlehemkerk een aanvraag gedaan bij de gemeente Den Haag voor het plaatsen van een nestkast. Deze aanvraag heeft The Hunters of The Sky op een zodanig tijdstip gedaan, dat het best mogelijk is, dat er eieren liggen, waardoor een nestkastverwijdering voor dit jaar onmogelijk wordt.

Het Bestuur van Ons Belang gaat deze week bezwaar aantekenen tegen de aanvraag.

Al met al: Ons Belang zit niet stil met betrekking tot de problematiek slechtvalken en zal altijd op een legale wijze deze zaak bestrijden.

Maar zoals de Gemeente de meeuwen en de halsbandparkieten niet kan uitroeien of doen verminderen, zal het voor Ons Belang heel moeilijk zijn de roofvogels naar hun habitat (waar ze oorspronkelijk thuishoren) te laten terugkeren.

Samenvattend:

ONS BELANG NEEMT TEN ALLE TIJDEN AFSTAND VAN ILLEGALE PRAKTIJKEN!

Het Bestuur