1e Clubavond 2019 ‘Ons Belang’

Beste leden van Tilduivenbond Ons Belang,

Noteer in uw agenda vrijdag 12 april 2019 ledenavond in het Kleindierencentrum deur open 19.00 uur.

Beste leden van “Ons Belang”

Wij willen u uitnodigen voor de vergadering op vrijdag 12 april as.

De vergadering waar wij onze leden op de hoogte willen houden over lopende zaken en natuurlijk hopen wij dat het een leuke en gezellige avond wordt.

Programma:
19:00 Zaal open, lootjes verkoop loterij
Omstreeks 19:45 start vergadering

Programma ziet er als volgt uit:
• Opening en mededelingen
• Kas controle onder leiding van Ton Schild
• Roofvogelproblematiek
• 100 jarig jubileum “Ons Belang”
• Contributie 2020
Pauze: lootjes verkoop

• Loterij
• Veiling
• Mogelijkheid om contributie 2019 te betalen en of aanmelding nieuw lid.