Clubavond Ons Belang verzet naar 25 april 2016

Hallo leden van tilduivenvereniging Ons Belang,

Gewoonlijk zijn de ledenvergaderingen van Ons Belang op de laatste maandag van ieder kwartaal met uitzondering van het laatste kwartaal. Dan is op de zondagmiddag voor de Kerst altijd De Dag van de Haagsche Tilduivenliefhebber.

Dit jaar echter valt tweede Paasdag op 28 maart 2016. Dan is er GEEN clubavond of voorjaarsvergadering.

De clubavond is dit jaar verplaatst naar 25 april 2016 en De Duivenbode ontvangen de leden die de contributie hebben betaald half april 2016.

De commissieleden zijn druk doende met het organiseren van de clubavond en ook aan De Duivenbode wordt hard gewerkt.

Ook de gezondheid van de voorzitter Guus Nieuwmans heeft bijgedragen, dat het een en ander is vertraagt, maar Guus is weer druk bezig en het jaar 2016 zal weer een topper worden.

Dus nog even geduld.

Het Bestuur van Ons Belang.