Inenten van Tilduiven

Hallo Tilduivenliefhebbers,

Regelmatig ontvangt Ons Belang vragen over het inenten van tilduiven. Is dit nodig? Mijn antwoord is vooral bij jonge duiven: volmondig ja. Vandaar, dat wij in 2015 onze leden voorafgaand aan de clubavond de gelegenheid geven hun duiven te laten inenten tegen vooral paramixo en andere ziektes.

Ons Belang heeft een dierenarts bereid gevonden deze inentingen te verrichten, want alleen een dierenarts mag inenten en medicijnen voorschrijven en toedienen.

Ons Belang rekent niets meer dan de kostprijs van de dierenarts en hopelijk maken vele leden gebruik van deze service.

Even voor de duidelijkheid: deze service van Ons Belang geldt alleen voor leden!

Dus niet-leden wordt lid en profiteer van deze service!

Via ons clubblad Duivenbode wordt u verder geïnformeerd met betrekking tot welke avond en welk tijdstip.

Het Bestuur