De Dag Van De Haagsche Tilduivenliefhebber op 21 december 2014!!!!

19Hallo Tilduiven liefhebbers….

De komende tijd zal Ons Belang alle aandacht besteden aan het grote evenement DE DAG VAN DE HAAGSCHE TILDUIVENLIEF- HEBBER op zondagmiddag 21 december 2014. Verleden jaar was het enorm gezellig en druk. Vanwege het gegeven, dat het aantal leden het beoogde aantal van 300 heeft bereikt, moet deze dag toppie zijn, dus aan de slag met allerlei activiteiten, die op deze dag worden georganiseerd.

LET OP: deze dag is alleen toegankelijk voor leden van Ons Belang, daar er prachtige cadeautjes aan de leden die aanwezig zijn, worden uitgereikt.

Kandidaatleden kunnen het aanmeldingsformulier downloaden via deze site en het contributiebedrag ad 5 euro voor het jaar 2014 op het rekeningnummer NL93INGB0003252696 overmaken. Ook kunt u zich op 21 december 2014 nog aanmelden bij de secretaris. Dus de datum noteren (21 december 2014) en komen en genieten!

In de Duivenbode van december 2014 zal er ook de nodige aandacht worden besteed aan De Dag Van De Haagsche Tilduivenliefhebber!

Het Bestuur.