Zondagmiddag 21 december 2014. U komt toch ook?

Beste leden van de ‘s-Gravenhaagse tilduivenvereniging Ons Belang,

Wat een lekker weer voor de tilduiven, dus op de til met z’n allen. Maar op zondagmiddag 21 december 2014 gaan we met zijn allen naar ons clubhuis in het Kleindierencentrum in het Zuiderpark in Den Haag. De voorbereiding is al in volle gang en het wordt weer een topmiddag, die om 12 uur begint tot 18.uur.

Veel tilduiven worden gekocht, verkocht en geruild en een aantal liefhebbers zetten hun mooiste duiven neer om andere tilduivenliefhebbers te laten genieten van hun tilduiven.

Ook een aantal duivenwinkels zetten een stand neer en daarnaast hopen we, dat ook de Kropperclub weer aanwezig is. Zo is er een rad van avontuur waarmee je voor de Kerst kippen en rollades mee kunt winnen en uiteraard zakken duivenvoer, potten en broedschalen zijn er te winnen. Dus Komen.

De dag is uitsluitend voor leden van Ons Belang (momenteel ruim 300 leden). Let op: kandidaatleden kunnen tegen betaling van de contributie 2015 ten bedrage van 15 euro uiteraard ook komen en zijn dan tevens lid.

De huidige leden ontvangen half december 2014 DE DUIVENBODE en ontvangen voor de Dag van de Haagse Tilduivenliefhebber gratis een consumptiebon.

En als we allemaal ons steentje bijdragen aan een gezellige middag, zal onze geliefde hobby ook in de toekomst weer groeien en bloeien.

Het Bestuur.