Notulen leden vergadering 12-4-2019

Notulen leden vergadering 14-4-2019:

Opening vergadering.

De voorzitter, Jerry van Toor, opent om 20.00 uur de vergadering.

Mededelingen

De voorzitter verteld dat door opzeggingen en de nieuwe aanwas van nieuwe leden het ledenbestand  nog altijd op een respectabel aantal staat van ruim 350 leden.

Momenteel lopen er meerdere aanvragen van nieuwe leden bij woningbouwverenigingen om een hok te plaatsen. Wij proberen de leden zo goed mogelijk te adviseren over hoe en op welke wijze zij het beste het traject in kunnen gaan en gelet op het aantal nieuwe toestemmingsaanvragen werpt dat zijn vruchten af.

De leden die een Rechtsbijstandsverzekering hebben doen er goed aan om deze verzekering even goed na te kijken. Waarom? Als door jou toedoen bijvoorbeeld balkontil of daktil van het balkon/dak waait en je hebt hulp nodig van een advocaat dan dekt in enkele gevallen deze verzekering niet jou “HOBBY”. Informeer bij jou verzekeraar of jou hobby, tilduiven, gedekt is.
Een gewaarschuwd mens telt voor 2.


Roofvogelproblematiek

Inhoudsopgave

De roofvogel is iets wat elke vergadering de gemoederen bezig houdt. Er zijn liefhebbers die overwegen om te stoppen met hun geliefde hobby want ze zijn het spuugzat die aanvallen op hun geliefde duif of doffer. Wij als vereniging worden hierdoor ook gedupeerd. De Dierenbescherming, waar wij als vereniging lid van zijn, hebben wij al gevraagd om advies maar die geven niet thuis. Laatst hebben wij als vereniging onze medewerking verleent aan de buurtkrant “Laak” en de TV rapportage op TV West. Deze werd ook uitgezonden op de NOS bij regionieuws. Ons lid K. de Groot heeft een brief geschreven naar Unesco en deze brief mag openbaar gepubliceerd worden. Wij zorgen ervoor dat deze voor iedereen te lezen is op onze website.

Lees de brief hier>>>
Van Dhr. Karel de Groot:


Nieuwe penningmeester

Ton Schild
          Ton Schild

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Ton Schild de taken overgenomen van Chris Hilgersom. Ton gaat na afspraak met leden van de kascommissie de jaarrekening 2018 controleren. Wij hopen dan bij de volgende vergadering in september 2019 de jaarrekening te kunnen presenteren.


Contributie 2020

 

 

 

 

Het bestuur is niet voornemens om de contributie te verhogen. De contributie zal dan ook in het jaar 2020 € 20,- bedragen.


100 jarig bestaan

Tilduiven

 

 

 

 

Volgend jaar bestaat onze vereniging 100 jaar en wij zijn op zoek naar vrijwilligers die deze dag willen organiseren. Natuurlijk zijn ook ideeën van onze leden van harte welkom.
Meldt je aan op info@tilduivenbondonsbelang.nl of stuur je idee door.


Loterij

prijzen lotterij 24-9-2018

 

 

 

 

Frans Rutten heeft er weer voor gezorgd dat er een schitterende tafel met prijzen staat voor de loterij. Frans kan bij het verzamelen van deze prijzen best wat hulp gebruiken. Als je hiervoor beschikbaar bent neem dan even contact met hem op.


Bedankje

Bedankt

 

 

 

 

De voorzitter wil iedereen, zonder namen te noemen,  bedanken die deze avond tot een geweldig succes hebben gemaakt.  Wij hopen jullie een volgende keer weer te zien.


Onze sponsoren

Zij maken alles mogelijk voor de bond en hun leden.
Hofstede dier en tuin
Paul Groeneveld
diertotaal
J.S. SMIT & ZN.
hof ten vrede
De Zwarte Vogel
Hofstede Dier en Tuin en meer...
Paul Groeneveld Discus
“FRED-TET”
Fideles Adcvocaat & Mediator
DIER TOTAAL DEKKERSHOEK
r.Hahn
J.S Smit & ZN
Hoveniersbedrijf Sonetta
Hof ten Vrede
previous arrow
next arrow
 
De Zwarte Vogel
Hofstede Dier en Tuin en meer...
Groeneveld Duivensport
“FRED-TET”
Fideles Adcvocaat & Mediator
DIER TOTAAL DEKKERSHOEK
r.Hahn
J.S Smit & ZN
Hoveniersbedrijf Sonetta
Hof ten Vrede
previous arrow
next arrow
Shadow

Foto’s van de ledenavond 14-4-2019