Leden vergadering Ons Belang 24 September 2018

Leden vergadering Ons Belang

Leden vergadering

Beste leden en aspirant-leden,

Op 24-september-2018is er weer een leden vergadering van Tilduivenbond Ons Beland in het

Tilduiven bond

te Zuiderpark Den Haag

Bijgaand treft u aan het programma van de clubavond Maandag 24 september 2018 in het Kleindierencentrum in het Zuiderpark aan de Marie Heinenweg 15, 2533 SX te Den Haag.

Programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit

19:00 uur Zaal open, Lootjes verkoop.
19.45 uur Start vergadering

  • binnengekomen- stukken woningbouw verenigingen
  • vergaderdag / avond
  • ons 100 jarig bestaan
  • de Haagse tilduif
  • de jaarrekening 2017

Pauze: Lootjes verkoop

  • Loterij
  • Sluiting +/- 22.30 uur

Prijzen

Er zijn weer volop prijzen welke beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren.

De loterij

Leden vergadering Ons Belang, Leden vergadering Ons Belang 24 September 2018

Impressie

Hier nog een kleine impressie van onze vorige clubavond j.l. met mooie prijzen die zijn gewonnen met de loterij:

Onze sponsoren:

Loterij mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.

Slider