Duivenbode Ons Belang

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:22 december 2017
  • Berichtcategorie:Mededelingen

Beste lezers en lezeressen,

Ik, Jerry van Toor, wil mijn dank betuigen aan Ruud en Yvonne Gans en Frans “De Hoed” Rutten en Petra Rutten die mij het afgelopen jaar terzijde hebben gestaan bij de verzorging van de Duivenbode.
Ook onze adverteerders voor hun financiële steun door hun advertenties in ons blad te laten opnemen en natuurlijk zeker niet te vergeten de adverteerders die ook op de clubavonden de loterij tot een succes maken.

Maar als redacteur van uw Duivenbode moet ik eerlijk bekennen dat ikzelf maar heel weinig weet van wat de leden van de Duivenbode zeggen of denken. Als zodanig zijn de leden er dus niet voor de redacteur maar is de redactie er voor de leden en heeft hij ervoor te zorgen dat het orgaan dan ook voor de leden aantrekkelijk is. Maar dan moeten de leden hem dat ook mogelijk maken door hem medewerking te verlenen, anders gaat de aantrekkelijkheid ervan af.

Wij gaan een nieuw jaar tegemoet en aangaande het hierboven aangehaalde schrijven doet de redactie een beroep op al de leden. Geef uw mening over uw duivenbode. Wat had u er aan veranderd willen zien. Wat vindt u van de inhoud. Wat had u erin willen behandelen, enz., enz.
Als u met de Duivenbode tevreden bent zoals hij nu is stuur dan ook een berichtje.
Bent u het niet eens of hebt u een ander idee, bericht het!!!

Ons mailadres is : info@tilduivenbondonsbelang.nl