Notulen Clubavond 27 november j.l

Notulen ledenvergadering 27 november 2017

De voorzitter heet iedereen die aanwezig is op de vergadering van harte welkom.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons afgelopen periode zijn ontvallen.
De voorzitter vertelt dat het 1e jaar voorbij is gevlogen.

Bij de laatste vergadering van september heeft de voorzitter verteld dat Hans van Wilgen alsnog een omgevingsvergunning is toegekend. Op dit moment zijn wij nog bezig met een recht zaak tegen de Gemeente om de leges. Als je een omgevingsvergunning wil aanvragen kan je op de site van de gemeente laten berekenen wat je aan leges moet betalen. Let hier dan op of je wijk wel of niet beschermd stadsgezicht is. De legeskosten kunnen in zo’n geval behoorlijk oplopen en de kans dat je een omgevingsvergunning krijgt toegekend is zo goed als nihil maar je moet er wel voor betalen.

De voorzitter wijst de leden op een bericht op de website van Ons Belang. Het Kleindierencentrum probeert geld in te zamelen voor de renovatie van het dak. Dak kost geld, veel geld. Als vereniging hebben wij € 100,- als bijdrage gestort. De voorzitter vraagt de aanwezige leden om mee te doen aan deze aktie, op de website staat precies vermeld hoe je hier aan kan meedoen.

Bestuur.

Ondanks de oproep om meer bestuursleden of commissieleden die iets meer in de ondersteuning van het dagelijks bestuur kunnen betekenen hebben wij niets gehoord. In 2018 willen wij de dag van de Haagse Tilduif organiseren en daar zoeken wij mensen voor die dit willen organiseren. Het dagelijks bestuur kan ondersteuning bieden. De voorzitter verteld dat ook hij facebook leest en hij leest dat leden van Ons Belang zich bovenmatig inspannen om een dag te organiseren bij de Schakelroek. Hij vraagt zich dan ook af waarom zij dit dan ook niet kunnen organiseren voor de aspirant/leden van “Ons Belang” ? Hij doet dan ook een dringende oproep om meer handjes.

Presentatie Jaarrekening 2016

Guus Nieuwmans presenteert de jaarrekening. Jan Luntesburg deelt namens de kascommissie mee dat decharge is verleend op basis van de aanwezige stukken van 2016.

Verkiezing Tilduif/doffer van het jaar 2017.

De verkiezing van Tilduif/doffer van het jaar 2017 is glorieus gewonnen door Ron Kools. De oliebonttijger duif van Ron is een plaatje. Frans Rutten won de 2e prijs met zijn geelbonte duif en Ron Kools pakte ook nog even de 3e prijs met ook een oliebonte duif.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.