Monumentenzorg.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Slechtvalken

Hallo leden van Ons Belang,

Monumenten worden door het Rijk beschermd.

Monumenten zijn historische gebouwen en daar valt ook de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag onder. Deze kerk wordt beschermd door de Rijksoverheid, provincie of de Gemeente Den Haag vanwege het cultuurhistorische karakter. De Bethlehemkerk staat op lijst van het Cultureel Erfgoed en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met dit Rijksdocument. Zij verlenen o.a subsidie voor restauratie en onderhoud en adviseren bij vergunningverlening en restauratie en onderhoud.

Gelet op het bovenstaande heeft Ons Belang uiteraard contact gezocht met een medewerker van het Cultureel Erfgoed. En dan ontstaat er een afschuivingsspelletje!

Vergunningen worden door de Gemeente verstrekt en die gaat daarover. De Gemeente dient zich bij het verstrekken van een omgevingsvergunning rekening te houden met het gegeven, dat de Bethlehemkerk op de lijst staat van Cultureel Erfgoed Nederland!

In het bezwaarschrift dat Ons Belang gaat aanreiken aan de Gemeente (onderdeel Pandenbrigade) zal het bovenstaande zeker aangekaart worden met de bijbehorende foto van de Bethlehemkerk. Het gedeelte van de toren, waar de slechtvalken zijn gehuisvest, zit onder de uitwerpselen van de slechtvalken. En voor een advies van de Rijksdienst bij de advisering voor het eventueel verstrekken van een omgevingsvergunning voor de nestkast, zal dit zeker dienen te worden meegenomen.

IMG_0869En op deze wijze zal de tilduivenvereniging Ons Belang zijn bezwaren op een legale manier kenbaar maken.

En even nog het volgende: The Hunters of The Sky wilden niet reageren op het stuk in het Algemeen Dagblad van dinsdag 22 maart 2016. Dat is hun goed recht. De voorzitter van Ons Belang wil desondanks toch een gesprek met hen. U hoort hier binnenkort meer over.

Ook is er in het verleden uitgebreid contact geweest met de werkgroep “slechtvalken”. Zij zijn niet tegen het plaatsen van nestkasten, maar wel tegen het uitbroeden van jongen, die vervolgen  niet geringd uitvliegen. En dat vindt plaats bij de nestkast aan de Bethlehemkerk.

Het bovenstaande lijkt enigszins op een bezwaarschrift en mocht u als lid van Ons Belang nog meer zaken op tafel willen hebben, reageer dan. Maar maak op zeker ieder voor zich bezwaar tegen het plaatsen van nestkasten in Den Haag en omgeving. Samen met de andere leden staan we sterk en Het Bestuur doet zijn best. Meer kunnen we niet doen!

Want:                                   UW BELANG IS ONS BELANG!