Contributie 2021

Contributie 2021

De contributie van 2021 moet weer worden overgemaakt op de rekening van “Ons Belang”.

De contributie in Nederland bedraagt ad € 20,-, voor het buitenland geldt een ander tarief in verband met verzendkosten. Wij wijzen u er nadrukkelijk op om bij de omschrijving te vermelden dat het contributie 2021 betreft en ook uw naam en adresgegevens te vullen.

Heeft u problemen met het storten van de contributie op rekening van “Ons Belang” (IBAN: NL 93INGB0003252696)

stuur dan een mail naar info@tilduivenbondonsbelang.nl  of bel 06-42327120.

Het bestuur.