SiteLock is een cloud-based beveiligingstool die uw website scant op malware en kwetsbaarheden. SiteLock vindt niet alleen bedreigingen, maar kan ook problemen oplossen of veiligheidsrisico’s vinden op uw webruimte.


Scan van de website

SiteLock scant de website op kwetsbaarheden zoals SQL injecties en cross-site scripting. Het vult formulieren in en plaatst commentaren om kwetsbaarheden te vinden die hackers kunnen gebruiken om in te breken. Wanneer een bedreiging is gevonden, wordt Tilduivenbond Ons Belang geïnformeerd per mail over de precieze locatie.