En de slachting in Den Haag blijft maar doorgaan!

Vanochtend op T.V. West weer een foto van een roofvogel die een duif afslacht. En de vogelaars maar kicken en likkebaarden. Dat kan en mag zo niet doorgaan. Zee-arenden worden gehouden in de Biesbosch en slechtvalken worden door het faciliteren van broedkasten uit hun habitat gelokt om de met zorg en liefde geteelde tilduiven af te slachten. Maar de Haagse tilduivenhouders pikken dit niet langer en er zullen legale acties worden opgestart. Help de tilduivenliefhebber zijn geliefde hobby te kunnen blijven uitoefenen. De tilduivenliefhebber heeft niets tegen roofvogels, laat dat helder en duidelijk zijn, maar het op zeer grote schaal aantrekken van slechtvalken gaat ons te ver. De tilduivenvereniging Ons Belang (95 jaar oud, koninklijk goedgekeurd en binnenkort op de lijst van immaterieel erfgoed)) telt momenteel 350 leden. Elke dag worden er door de slechtvalken minimaal 50 duiven “gepakt” en afgeslacht in de broedkasten. DIT MOET STOPPEN!!!!

proorislechtvalkprroooislechtvalkenslechtvalkkprooiislechtvallkken
Slechtvalkkprooie
bord aanval buizerd